O NAS

O nasZespółProjekty

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne studentów i pracowników.

Centrum Pomocy Psychologiczne powstało jako wynik rozmów, pomysłów i wysiłku osób i środowisk zaangażowanych w dotychczasowe działania wspierające na rzecz członków społeczności akademickiej, w tym w szczególności Pani Prorektor ds. studenckich prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz prof. Dominiki Maison – Dziekan Wydziału Psychologii. Oferowane wsparcie bazuje również na wieloletnich doświadczeniach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, które wspiera studentów doświadczających problemów psychicznych, podejmując działania służace wyrównaniu ich szans na studiach.

Kierownikiem CPP jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

 

Współpracujemy z:

 

Dr Szymon Chrząstowski - kierownik CPP

Dr Szymon Chrząstowski – kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Psychologii oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudzieisięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Dr Chrząstowski posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prywatnie wielbiciel wędrówek, teatru, Krakowa oraz rugby.

Agnieszka Bysko

Agnieszka Bysko – psychoterapeutka w trakcie szkolenia w ramach Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie; ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, dodatkowo ukończyła roczny kurs trenerów oraz roczny kurs na lidera grup Balinta; swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie stażu na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych w Krakowie i w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie oraz pracując na oddziałach terapii uzależnień, w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz chorujących psychicznie, w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Interesuje się zagadnieniami związanymi z wielokulturowością. Brała udział w licznych projektach o charakterze wielokulturowym i antydyskryminacyjnym.

Katarzyna Zdunik

Katarzyna Zdunik psycholog, psychoterapeuta, w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka psychologii i romanistyki w ramach Kolegium MISH UW. Prowadzi badania naukowe dotyczące relacji partnerskich w parach dotkniętych niepłodnością, a także uczy umiejętności psychologicznych studentów psychologii. Doświadczenie praktyczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią i udzielaniem wsparcia. Prowadzi liczne warsztaty z zakresu umiejętności miękkich oraz pracuje z młodzieżą metodą tutoringu.

 

  • Pomóż nam pomagać: wsparcie psychologiczne on-line dla studentów i pracowników UW – projekt skierowany do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego UW na rok 2018; więcej informacji >>