O NAS

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne studentów i pracowników.

Centrum Pomocy Psychologicznej powstało jako wynik rozmów, pomysłów i wysiłku osób i środowisk zaangażowanych w dotychczasowe działania wspierające na rzecz członków społeczności akademickiej, w tym w szczególności Pani Prorektor ds. studenckich prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz prof. Dominiki Maison – Dziekan Wydziału Psychologii. Oferowane wsparcie bazuje również na wieloletnich doświadczeniach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, które wspiera studentów doświadczających problemów psychicznych, podejmując działania służace wyrównaniu ich szans na studiach.

Kierownikiem CPP jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

Pobierz ulotkę o nas:

Współpracujemy z:

wydział psychologii uw logotyp

bon uw logotyp

ombudsman uw logotyp

kn psychoterapii dialog logotyp

 

 

 

 

Nasz zespół

szymon chrząstowski zdjęcieDr Szymon Chrząstowski – kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego; wykłada na Wydziale Psychologii oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Dr Chrząstowski posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prywatnie wielbiciel wędrówek, teatru, Krakowa oraz rugby.

 

 

 

 

 

anna mach zdjęcieDr Anna Mach – psycholog, psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (obecnie w trakcie certyfikacji). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego – oddział zaburzeń nerwicowych, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i w Hostelu Interwencyjnym dla osób LGBT. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 

 

 

 

renata składanek zdjęcieRenata Składanek – absolwentka psychologii WSFiZ w Warszawie, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia (ostatni rok) w nurcie integracyjnym na krakowskim MCKP UJ, rekomendowanego przez Polskiego Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczka szkoleń i warsztatów z obszaru psychoterapii behawioralno-poznawczej. Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego w Tworkach oraz w ramach staży i wolontariatów w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i w szpitalach na Koszykowej i w Otwocku. W pracy terapeutycznej posługuje się technikami terapii schematu.

 

 

 

 

 

martyna jankowska zdjęcieMartyna Jankowska – psycholog, psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii oraz dwuletnie Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, oddziale dziennym dla młodych dorosłych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ośrodku Terapii Przystań Szkraba w Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

 

 

 

 

gaya sawicka zdjęcie

Gaya Sawicka – psycholog, psychoterapeutka, ukończyła czteroletni kurs psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie procesu certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologicznym,
którego jest członkinią. Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zdobywała między innymi podczas stażu na Oddziale Psychiatrycznym Zamkniętym w Szpitalu Wolskim w Warszawie oraz jako psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Pracuje w oparciu o podejście systemowe i psychodynamiczne.

 

 

 

 

ewa dzienio-stefańczyk zdjęcieEwa Dzienio-Stefańczyk – absolwentka psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa, ekonomii i zarządzania w działalności gospodarczej na Uniwersytecie Warszawskim oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS. W CPP UW zajmuję się obsługą klientów poradni oraz administracją sekretariatu. Prywatnie wielbicielka gry w bule, powieści kryminalnych oraz dobrej kuchni – w szczególności kuchni włoskiej.