O NAS

O nasZespół

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne studentów i pracowników.

Centrum Pomocy Psychologiczne powstało jako wynik rozmów, pomysłów i wysiłku osób i środowisk zaangażowanych w dotychczasowe działania wspierające na rzecz członków społeczności akademickiej, w tym w szczególności Pani Prorektor ds. studenckich prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz prof. Dominiki Maison – Dziekan Wydziału Psychologii. Oferowane wsparcie bazuje również na wieloletnich doświadczeniach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, które wspiera studentów doświadczających problemów psychicznych, podejmując działania służace wyrównaniu ich szans na studiach.

Kierownikiem CPP jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

 

pobierz ulotkę o nas >> 

 

Współpracujemy z:

 

Dr Szymon Chrząstowski – kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Psychologii oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Dr Chrząstowski posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prywatnie wielbiciel wędrówek, teatru, Krakowa oraz rugby.

 

Dr Anna Mach – psycholog, psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (obecnie w trakcie certyfikacji). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego – oddział zaburzeń nerwicowych, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i w Hostelu Interwencyjnym dla osób LGBT. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 

Joachim Kowalski – psycholog i psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Doktorant Wydziału Psychologii UW, współprowadzi badania nad neuronalnymi korelatami zaburzeń depresyjnych i lękowych pod okiem dr hab. Małgorzaty Dragan. Doświadczenie praktyczne zdobywał na oddziale IV Szpitala Nowowiejskiego, oddziale F9 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w bródnowskim Stowarzyszeniu Pomost. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Agnieszka Bysko – psychoterapeutka w trakcie szkolenia w ramach Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie; ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, dodatkowo ukończyła roczny kurs trenerów oraz roczny kurs na lidera grup Balinta; swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie stażu na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych w Krakowie i w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie oraz pracując na oddziałach terapii uzależnień, w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz chorujących psychicznie, w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Interesuje się zagadnieniami związanymi z wielokulturowością. Brała udział w licznych projektach o charakterze wielokulturowym i antydyskryminacyjnym.

 

Katarzyna Zdunik psycholog, psychoterapeuta, w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka psychologii i romanistyki w ramach Kolegium MISH UW. Prowadzi badania naukowe dotyczące relacji partnerskich w parach dotkniętych niepłodnością, a także uczy umiejętności psychologicznych studentów psychologii. Doświadczenie praktyczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią i udzielaniem wsparcia. Prowadzi liczne warsztaty z zakresu umiejętności miękkich oraz pracuje z młodzieżą metodą tutoringu.

 

Ewa Dzienio-Stefańczyk – absolwentka psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa, ekonomii i zarządzania w działalności gospodarczej na Uniwersytecie Warszawskim oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS. W CPP UW zajmuję się obsługą klientów poradni oraz administracją sekretariatu. Prywatnie wielbicielka gry w bule, powieści kryminalnych oraz dobrej kuchni – w szczególności kuchni włoskiej.