O NAS

O nasZespół

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne studentów i pracowników.

Centrum Pomocy Psychologiczne powstało jako wynik rozmów, pomysłów i wysiłku osób i środowisk zaangażowanych w dotychczasowe działania wspierające na rzecz członków społeczności akademickiej, w tym w szczególności Pani Prorektor ds. studenckich prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz prof. Dominiki Maison – Dziekan Wydziału Psychologii. Oferowane wsparcie bazuje również na wieloletnich doświadczeniach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, które wspiera studentów doświadczających problemów psychicznych, podejmując działania służace wyrównaniu ich szans na studiach.

Kierownikiem CPP jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

 

pobierz ulotkę o nas >> 

 

Współpracujemy z:

 

Dr Szymon Chrząstowski – kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada na Wydziale Psychologii oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Dr Chrząstowski posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prywatnie wielbiciel wędrówek, teatru, Krakowa oraz rugby.

 

Agnieszka Bysko – psychoterapeutka w trakcie szkolenia w ramach Ośrodka Psychoterapii Systemowej w Krakowie; ukończyła psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, dodatkowo ukończyła roczny kurs trenerów oraz roczny kurs na lidera grup Balinta; swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie stażu na Oddziale Dziennym Chorób Afektywnych w Krakowie i w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie oraz pracując na oddziałach terapii uzależnień, w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz chorujących psychicznie, w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UJ oraz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Interesuje się zagadnieniami związanymi z wielokulturowością. Brała udział w licznych projektach o charakterze wielokulturowym i antydyskryminacyjnym.

 

Katarzyna Zdunik psycholog, psychoterapeuta, w trakcie całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka psychologii i romanistyki w ramach Kolegium MISH UW. Prowadzi badania naukowe dotyczące relacji partnerskich w parach dotkniętych niepłodnością, a także uczy umiejętności psychologicznych studentów psychologii. Doświadczenie praktyczne zdobywała w Akademickim Ośrodku Psychoterapii UW, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Warszawie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią i udzielaniem wsparcia. Prowadzi liczne warsztaty z zakresu umiejętności miękkich oraz pracuje z młodzieżą metodą tutoringu.

 

Dr Anna Mach – psycholog, psychoterapeutka, w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, magister psychologii klinicznej i doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego – oddział zaburzeń nerwicowych, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i w Hostelu Interwencyjnym dla osób LGBT, gdzie wspierała osoby nieheteroseksualne i transpłciowe doświadczające dyskryminacji i znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Ma także doświadczenie pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.