O NAS

Centrum Pomocy Psychologicznej zostało powołane przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest inicjatywą wyrastającą z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne studentów i pracowników.

Centrum Pomocy Psychologicznej powstało jako wynik rozmów, pomysłów i wysiłku osób i środowisk zaangażowanych w dotychczasowe działania wspierające na rzecz członków społeczności akademickiej, w tym w szczególności Pani Prorektor ds. studenckich prof. Jolanty Choińskiej-Miki oraz prof. Dominiki Maison – Dziekan Wydziału Psychologii. Oferowane wsparcie bazuje również na wieloletnich doświadczeniach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW, które wspiera studentów doświadczających problemów psychicznych, podejmując działania służace wyrównaniu ich szans na studiach.

Kierownikiem CPP jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

Pobierz ulotkę o nas:

Współpracujemy z:

 

 

 

 

Nasz zespół

Dr Szymon Chrząstowski – kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego; wykłada na Wydziale Psychologii oraz prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Jest autorem kilkudziesięciu naukowych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Jego badania poświęcone są kształtowaniu się bliskości w rodzinach osób z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył szkolenia z zakresu psychoterapii systemowej i narracyjnej w Krakowie i w Wielkiej Brytanii (między innymi w Tavistock Clinic). Dr Chrząstowski posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prywatnie wielbiciel wędrówek, teatru, Krakowa oraz rugby.

 

 

 

 

 

Dr Joanna Stryjczyk – zastępczyni kierownika CPP UW; psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna z kilkunastoletnią praktyką. Absolwentka SWPS i Laboratorium Psychoedukacji, doktorka nauk humanistycznych UW. Pracowała w oddziałach dziennych (szpital tworkowski, Szpital Nowowiejski), organizacjach pozarządowych (Lambda, La Strada, Polskie Centrum Mediacji), Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ośrodkach prywatnych. Korzystając z narzędzi najnowszych podejść psychodynamicznych, prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię par ograniczoną w czasie. Pomaga osobom w kryzysie, z objawami depresyjnymi, lękowymi i somatycznymi, zaburzeniami odżywiania, przeżywającym trudności w związkach i ważnych relacjach z ludźmi, mającym w swojej historii doświadczenie traumy, znaczącej utraty, dużego zaniedbania lub nadużycia.

 

 

 

 

Dr Anna Mach – psycholog, psychoterapeutka, ukończyła czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” (obecnie w trakcie certyfikacji). Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego – oddział zaburzeń nerwicowych, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i w Hostelu Interwencyjnym dla osób LGBT. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 

 

 

 

Renata Składanek – absolwentka psychologii WSFiZ w Warszawie, psychoterapeutka w trakcie czteroletniego szkolenia (ostatni rok) w nurcie integracyjnym na krakowskim MCKP UJ, rekomendowanego przez Polskiego Towarzystwo Psychiatryczne. Uczestniczka szkoleń i warsztatów z obszaru psychoterapii behawioralno-poznawczej. Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego w Tworkach oraz w ramach staży i wolontariatów w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i w szpitalach na Koszykowej i w Otwocku. Obecnie współpracuje z Centrum Terapii Dialog, prowadząc terapie indywidualne. W pracy terapeutycznej posługuje się technikami terapii schematu.

 

 

 

 

 

Katarzyna Zdunik – psycholog, psychoterapeuta, ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapii systemowej w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Doktorantka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka psychologii i romanistyki w ramach Kolegium MISH UW. Prowadzi badania naukowe dotyczące relacji partnerskich w parach dotkniętych niepłodnością. Doświadczenie praktyczne zdobywała na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w szpitalu w Tworkach, Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, Psychiatrii i Stresu Bojowego w Warszawie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w warszawie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku. Łącząc myślenie systemowe i psychodynamiczne, prowadzi terapię rodzin i par oraz terapię indywidualną.

 

 

 

 

Martyna Jankowska – psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka. Odbywa czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz dwuletnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, oddziale dziennym dla młodych dorosłych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ośrodku Terapii Przystań Szkraba w Warszawie. Obecnie współpracuje z Pracownią Psychologiczną Nurty w zakresie psychoterapii dorosłych i rodzin. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

 

 

 

 

Ewa Dzienio-Stefańczyk – absolwentka psychologii społecznej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z prawa, ekonomii i zarządzania w działalności gospodarczej na Uniwersytecie Warszawskim oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS. W CPP UW zajmuję się obsługą klientów poradni oraz administracją sekretariatu. Prywatnie wielbicielka gry w bule, powieści kryminalnych oraz dobrej kuchni – w szczególności kuchni włoskiej.