Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespół

KIEROWNICTWO CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ UW

KATARZYNA STANKIEWICZ – kierowniczka CPP
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej, superwizor aplikant, od lipca 2022 jest kierowniczką Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, szkolenie z systemowej terapii rodzin przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej ”Rasztów”. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia i psychiatrii środowiskowej. Była nauczycielem akademickim w II Kliniki Psychiatrycznej WUM. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym.
E-mail: katarzyna.stankiewicz@uw.edu.pl

 

KATARZYNA DUCHNIEWSKA – zastępczyni kierowniczki CPP

Psycholog, psychoterapeuta, analityk grupowy z ponad 24 letnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej, także z elementami psychodramy i technik niewerbalnych. Szkoleniowy analityk grupowy i superwizor psychoterapii. Członek zwyczajny Instytutu Analizy Grupowej “Rasztów”. W latach 2016-2022 członek Komisji Etyki w IAGR „Rasztów”. Współpracuje z ośrodkami działającymi w ramach państwowej oraz prywatnej ochrony zdrowia superwizując zarówno zespoły jak i procesy terapeutyczne (indywidualne, grupowe, krótkoterminowe i długoterminowe). Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ośrodkach przygotowującymi do uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”, Szkoła Psychoterapii Dialog). Współautorka min. publikacji “Atopowe zapalenie skóry u dzieci” (2012, 2014), “Psychodrama i techniki niewerbalne” (2012).
E-mail: k.duchniewska@uw.edu.pl

 

 

SEKRETARIAT CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ UW

MAGDALENA MAJEK
Recepcjonistka w CPP. Dołączyła do zespołu w maju 2023. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Amerykanistyka. Biegle posługująca się językiem angielskim. Aktualnie studentka psychologii. Ceni sobie pracę z ludźmi, udziela się w Stowarzyszeniach, w roku 2018 ( wrzesień- grudzień) Wolontariuszka w Stowarzyszeniu ,,Mary i Max” wspierającym integracje w społeczeństwie osób w spektrum.
E-mail: m.majek4@uw.edu.pl, tel. 694 711 731;  22 552 00 63

 

 

ANNA STOPIŃSKA
Koordynatorka sekretariatu CPP UW. Dyplomowana asystentka Zarządu Placówki Medycznej. Ukończyła szkolenie antykorupcyjne zorganizowane przez Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Komisji Europejskiej. Posiada certyfikaty z zakresu „Funkcjonowania administracji w czasach pandemii i szanse na przyszłość” oraz „Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej” zorganizowane przez Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.
E-mail: cpp@adm.uw.edu.pl; tel. 694 711 731;  22 552 00 63

 

KOORDYNATORZY

JOANNA CZAPUTOWICZ-KOPYT – koordynatorka ds. telefonu zaufania
Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, członek zespołu w Centrum Pomocy Psychologicznej od września 2022 r. Uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in . w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPIN) w Warszawie, gdzie prowadziła grupę wsparcia dla pacjentów oraz terapię indywidualną. Pracowała jako terapeuta grupowy i indywidualny w ramach programów leczenia depresji. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym.
E-mail: j.czaputowicz-kopyt@uw.edu.pl

 

AGATA WRONA – koordynatorka ds. profilaktyki zdrowia psychicznego
Certyfikowana trenerka, mediatorka, facylitatorka, moderatorka, konsultantka ds. zasobów ludzkich. Absolwentka: studiów podyplomowych “Mediacje, negocjacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów” na WPiA na UW oraz studiów magisterskich “Europeistyka” na WNPiSM na UJ. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie komunikacji, rozwoju osobistego, współpracy w zespole, rozwiązywania konfliktów. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami, w facylitacjach dla pracowników na polu międzynarodowym, w zwiększaniu efektywności i komfortu pracy w organizacjach. Mediuje w sprawach rodzinnych, pracowniczych i organizacyjnych. W ramach pracy w CPP zajmuje się usprawnianiem funkcjonowania w środowisku uniwersyteckim, zwiększaniem komfortu pracy oraz zapobieganiem nieporozumieniom i konfliktom. Prowadzi szkolenia, warsztaty, facylitacje, moderacje. Pracuje ze studentami, doktorantami i pracownikami UW.
E-mail: agata.wrona@adm.uw.edu.pl

 

 

PSYCHOLODZY I PSYCHOTERAPEUCI

ANNA AUGUSTYNIAK
Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, członek zespołu Centrum Pomocy Psychologicznej UW od października 2022 r. Uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała także psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz w collegu w Antwerpii w ramach mobilności studenckich. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale diagnostycznym i terapeutycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Szpitalu Nowowiejskim. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym, terapią indywidualną oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych.
E-mail: a.augustyniak2@uw.edu.pl

 

RENATA GUSTOWSKA

Psycholog, psychotraumatolog. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Certyfikowany terapeuta EMDR. Ukończyła kurs interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła liczne szkolenia z umiejętności miękkich, pracowała w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szpitalu Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku, Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego we współpracy z Fundacją Itaka, niepublicznych ośrodkach pomocy psychologicznej, wykonuje badania psychologiczne osób starających się o pozwolenie na posiadanie broni. W CPP zajmuje się wsparciem psychologicznym, terapią indywidualną oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych.
E-mail: r.gustowska@uw.edu.pl

 

BARBARA JAGOSZ
Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii i Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji oraz pierwszy i drugi stopień szkolenia z Psychoterapii Opartej na Mentalizacji (MBT – Mentalization Based Treatment). Doświadczenie kliniczne zdobywała na oddziałach psychiatrycznych m.in. w Szpitalu Bielańskim w Warszawie i w sektorze publicznym francuskiej psychiatrii (l’Association de Santé Mentale du 13e arrondissement de Paris). Kilka ostatnich lat pracowała w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie prowadziła psychoterapię indywidualną i grupową. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W CPP zajmuje się wsparciem psychologicznym, krótkoterminową psychoterapią indywidualną i psychoterapią grupową.
E-mail: barbara.jagosz@uw.edu.pl

 

MARTYNA JANKOWSKA
Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz dwuletnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, oddziale dziennym dla młodych dorosłych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ośrodku Terapii “Przystań Szkraba” w Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową.
E-mail: martyna.jankowska@adm.uw.edu.pl

 

AGATA KOWALIŃSKA-KARAŚ
Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Ukończyła studia magisterskie na specjalnościach psychologia zdrowia i psychoterapia oraz psychologia biznesu, szkołę trenerską oraz kurs interwencji kryzysowej. Obecnie kształci się na studiach podyplomowych na kierunku psychologiczna diagnoza kliniczna. Wcześniej pracowała w obszarze doradztwa zawodowego i rekrutacji, wykonywała badania psychologiczne pracowników na zlecenia firm, organizowała i prowadziła szkolenia z umiejętności miękkich oraz pracowała z dziećmi w spektrum neuroróżnorodności. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym, organizacją szkoleń oraz prowadzeniem Klubu dla osób neuroróżnorodnych.
E-mail: a.kowalinska-karas@uw.edu.pl

 

ANNA MACH (obecnie nie prowadzi konsultacji)
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej “Rasztów” i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego oraz Certyfikat Analityka Grupowego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Polonistyki UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego – oddział zaburzeń nerwicowych, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa i w Hostelu Interwencyjnym dla osób LGBT. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

 

MARZENA MAŃTURZ
Psycholog, trener, coach ICF. Członek zespołu CPP UW od listopada 2023 r. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi oraz grupami. Studia psychologiczne ukończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest absolwentką studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kompetencjami pracowników oraz coachingu na Akademii Leona Koźmińskiego. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Ukończyła szkolenia między innymi z zakresu: Racjonalnej Terapii Zachowania, Terapii Poznawczo Behawioralnej, Dialogu Motywującego oraz Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dotąd pracowała głównie z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu utraty pracy oraz różnego rodzaju trudności w życiu zawodowym, jak: wypalenie zawodowe, spadek motywacji, brak satysfakcji, trudności w podejmowaniu decyzji, w wyznaczaniu i realizacji celów oraz radzeniu sobie ze zmianami. Jej misją jest wspieranie innych w dostrzeganiu i wykorzystywaniu posiadanych zasobów w celu poprawy funkcjonowania i czerpania większej satysfakcji z życia. W ramach CPP zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz prowadzeniem warsztatów i szkoleń. Pracuje ze studentami, doktorantami oraz pracownikami UW.
E-mail: m.manturz@uw.edu.pl

 

ANNA SIEMION-WÓJCIK
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. W ramach CPP zajmuje się wsparciem psychologicznym, terapią indywidualną oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych.
E-mail: a.siemion@uw.edu.pl

 

LEKARZE PSYCHIATRZY – KONSULTANCI

SANDRA BŁĘDEK-ANDRZEJAK
Jest lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii. Obecnie związana z Kliniką Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Oddziałach Psychiatrycznych Całodobowych, Oddziale Psychogeriatrycznym, Oddziale Detoksykacyjnym i w Poradni Leczenia Uzależnień. Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Już w czasie studiów była zainteresowana psychiatrią – była członkiem Psychiatrycznego Koła Naukowego, prowadziła badania naukowe. Obecnie jest lekarzem konsultantem w Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

 

JUSTYNA SABELA
Lekarz specjalista psychiatra. Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziale neurologicznym. Od wielu lat związana z Kliniką Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie aktualnie pełni funkcję kierownika Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych. Poza pracą w Klinice jest m.in konsultantem psychiatrycznym pacjentów w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku oraz w służbach mundurowych – pełniąc w przeszłości funkcje kierownicze. W Centrum Pomocy Psychologicznej UW jest lekarzem konsultantem.

 

JACEK ŻELAZOWSKI
Obecnie pracuje w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Poza pracą w ramach oddziału całodobowego, wykonuje również konsultacje pacjentów w innych oddziałach szpitalnych oraz przeprowadza interwencje w stanach nagłych w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć. Pracował jako asystent na Wydziale Lekarskim UWM. Absolwent Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stale aktualizuje i poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach psychiatrycznych. W codziennej praktyce kładzie szczególny nacisk na holistyczne podejście do pacjenta. Obecnie jest lekarzem konsultantem w Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

 

WOLONTARIUSZE

MARYNA OGORODNIJCZUK – psycholog w kierunku terapii skoncentrowanej na kliencie, autor i lider szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej młodzieży i nastolatkom, członek Ukraińskiego Związku Psychoterapeutów

WERONIKA WROŃSKA – psycholożka, absolwentka Wydziału Psychologii UW. Pracuje jako konsultantka w poradni telefonicznej dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej zdobywała m.in. w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Odżywiania i w Stowarzyszeniu Terapeutów