Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Przydatne linki

https://bon.uw.edu.pl

BON zapewnia osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności: osobom z chorobami przewlekłymi, osobom w spektrum autyzmu, osobom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, osobom g/Głuchym, osobom z doświadczeniem kryzysu psychicznego realizację ich praw i obowiązków jako studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, a także jako kandydatów do podjęcia studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

https://brain.psych.uw.edu.pl/strona-glowna/aop/

Akademicki Ośrodek Psychoterapii (AOP) prowadzi bezpłatną psychoterapię dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Oferta Ośrodka obejmuje psychoterapię indywidualną zwykle w wymiarze 15 lub 30 godzin prowadzoną w podejściu psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym lub integracyjnym. Okresowo w ofercie AOP znajduje się także psychoterapia grupowa. Z uwagi na jej krótkoterminowy charakter oferta skierowana jest głównie do osób z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi. Osoby zainteresowane ofertą AOP proszone są o kontakt mailowy: aop@psych.uw.edu.pl

http://ombudsman.uw.edu.pl

Do zakresu obowiązków ombudsmana należy m.in. promowanie wysokich standardów etycznych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów w środowisku akademickim, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, łagodzenie ich negatywnych skutków oraz wspieranie osób indywidualnych i jednostek organizacyjnych UW w rozwiązywaniu problemów powstałych na tle funkcjonowania uczelni.

http://rownowazni.uw.edu.pl

Na stronie uzyskasz informacje co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą, do jakich instytucji uniwersyteckich i krajowych można się zwrócić o wsparcie i pomoc. Ponadto zapoznasz się z wiadomościami na temat realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim projektów i badań równościowych oraz antydyskryminacyjnych, jak również informacje dotyczące bieżących wydarzeń poświęconych równości i różnorodności.

https://mediacje.wpia.uw.edu.pl

Celem Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów. Prowadzi wszechstronną działalność na rzecz popularyzacji i rozwoju mediacji oraz innych polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR) sprzyjając tworzeniu otwartego społeczeństwa obywatelskiego.

https://www.uw.edu.pl/koordynator-przeciwdzialania-mobbingowi/

Koordynator ds. przeciwdziałania mobingowi przyjmuje i bada zgłoszenia dotyczące mobbingu oraz podejmuje działania w zakresie postępowania wstępnego; zbiera dane na temat przejawów mobbingu; zbiera informacje na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi oraz podejmuje inicjatywy związane z przeciwdziałaniem mobbingowi, w tym w zakresie upowszechnia wiedzę na temat mobbingu w miejscu pracy.

http://akademickaporadniaprawna.pl

Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim jest jednostką świadczącą bezpłatną pomoc prawną dla studentów warszawskich uczelni. Oferta dotyczy pomocy w sprawach typowo „studenckich” (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej). Udziela porad także z zakresu m. in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, prawa administracyjnego. Nie udziela porad z zakresu prawa karnego i podatkowego.

https://ef.org.pl

Główną misją Fundacji eFkropka jest zapobieganie izolacji osób po kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie ich stygmatyzacji i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi.

https://ocalenie.org.pl

Fundacja Ocalenie to miejsce, w którym każdego roku tysiące osób z kilkudziesięciu krajów świata otrzymuje bezpłatną pomoc i przyjazną przestrzeń. Oferuje pomoc psychologiczną dla cudzoziemek i cudzoziemców – po polsku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku. Udziela cudzoziemcom i cudzoziemkom bezpłatnej pomocy prawnej oraz angażuje się w wydarzenia, których celem jest pogłębianie integracji pomiędzy polskim społeczeństwem i społecznościami lokalnymi a mieszkającymi w Polsce cudzoziemcami i cudzoziemkami.

https://stopdepresji.pl/antydepresyjny-telefon-zaufania/

Antydepresyjny Telefon Zaufania fundacji Itaka. Dyżurujący pod numerem tel. 22 484 88 01 psychologowie pomagają osobom chorym, ich rodzinom i bliskim.

www.forumprzeciwdepresji.pl

Strona Internetowa powstała z myślą o osobach chorych na depresję i tych, których bliscy lub znajomi zmagają się z tą chorobą. Za jej pośrednictwem można uzyskać wiele informacji o objawach, przebiegu i sposobach leczenia depresji oraz wykonać test Becka, czyli sprawdzić swoje samopoczucie psychiczne. Na stronie znajdują się także aktualności i szczegółowe informacje dotyczące bieżącej edycji kampanii.

https://otwartaprzestrzen.pl

Oferta Otwartej Przestrzeni została stworzona dla osób doznających trudności psychicznych oraz chcących rozwijać siebie i lepiej wykorzystywać swój potencjał. Oferta jest dedykowana szczególnie osobom LGBTQIA, które mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

https://www.transfuzja.org/strona-główna

Misją Fundacji Trans-Fuzja jest poprawienie warunków życia osób transpłciowych w Polsce poprzez m.in prowadzenie działalności wsparciowej. Jeśli potrzebujesz porozmawiać o sprawach związanych z Twoją tożsamością płciową albo kwestiach relacji z bliską Ci osobą trans, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych online lub w siedzibie fundacji. Fundacja udziela pomocy prawnej. Wsparcie prawników współpracujących z Fundacją Trans-Fuzja obejmuje udzielanie osobom trans informacji z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego dotyczących sądowej korekty płci i innych prawnych aspektów tranzycji (rozwody, kwestie rodzinne, majątkowe). Obejmuje także informacje dotyczące prawa karnego.

https://www.qzmianom.org/?page=Strona&id=53

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działa poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Aktywnie włacza się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na Pradze Północ.