Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespół

mgr Katarzyna Stankiewicz

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej, superwizor aplikant, od lipca 2022 jest Kierownikiem Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, szkolenie z systemowej terapii rodzin przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej ”Rasztów”. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia i psychiatrii środowiskowej. Była nauczycielem akademickim w II Kliniki Psychiatrycznej WUM.
W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym.

katarzyna.stankiewicz@uw.edu.pl

dr n. med. Dorota Parnowska

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji. Od sierpnia 2022 roku członek zespołu, od października 2022 roku Zastępca Kierownika Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat z zakresu nauk medycznych obroniła w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w publicznych placówkach ochrony zdrowia oraz pracy dydaktycznej we współpracy z UW, UKSW, WUM, APS. Ukończyła szkolenie z psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, wsparciem psychologiczną oraz terapią indywidualna i grupową.

d.parnowska@uw.edu.pl

mgr Joanna Czaputowicz-Kopyt

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, członek zespołu w Centrum Pomocy Psychologicznej od września 2022 r. Uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in . w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPIN) w Warszawie, gdzie prowadziła grupę wsparcia dla pacjentów oraz terapię indywidualną. Pracowała jako terapeuta grupowy i indywidualny w ramach programów leczenia depresji. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową w nurcie psychodynamiczne.

j.czaputowicz-kopyt@uw.edu.pl

mgr Robert Kleśny

Psycholog , psychoterapeuta w trakcie szkolenia, członek zespołu Centrum Pomocy Psychologicznej od września 2022. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii SWPS oraz I stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Uczestnik 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywał m.in w Oddziale dziennym Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w całodobowym Szpitalnym Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, oraz w trakcie pracy w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla osób z doświadczeniem psychozy Szpitala Wolskiego. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się diagnozą, wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym.

r.klesny@uw.edu.pl

mgr Manuela Frischke

Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, członek zespołu Centrum Pomocy Psychologicznej od września 2022. Uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania na Oddziale Całodobowym, w Szpitalu Wolskim w Warszawie na Oddziale Dziennym dla Osób z Doświadczeniem Psychozy oraz Ośrodku Terapeutyczno-Stażowym przy Zespole Placówek Specjalistycznych w Gdyni. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową w nurcie psychodynamicznym.

m.frischke@uw.edu.pl

mgr Martyna Jankowska

Psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz dwuletnie szkolenie z psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, oddziale dziennym dla młodych dorosłych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Ośrodku Terapii "Przystań Szkraba" w Warszawie. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym oraz terapią indywidualną i grupową.

martyna.jankowska@psych.uw.edu.pl

mgr Anna Augustyniak

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia, członek zespołu Centrum Pomocy Psychologicznej UW od października 2022 r. Uczestniczka 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, studiowała także psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz w collegu w Antwerpii w ramach mobilności studenckich. Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale diagnostycznym i terapeutycznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy Szpitalu Nowowiejskim. Pracuje również w zespole Rzeczniczki akademickiej na stanowisku specjalistki ds. komunikacji i rozwiązywania konfliktów. W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym, terapią indywidualną oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych.

a.augustyniak2@uw.edu.pl

mgr Anna Siemion

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
W ramach Centrum Pomocy Psychologicznej zajmuje się wsparciem psychologicznym, terapią indywidualną oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych.

a.siemion@uw.edu.pl

dr Anna Mach (obecnie nie prowadzi konsultacji)

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, doktor nauk humanistycznych. Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Indywidualnego i Grupowego oraz Certyfikat Analityka Grupowego. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego – oddział zaburzeń nerwicowych, na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, a także w Stowarzyszeniu
Lambda Warszawa i w Hostelu Interwencyjnym dla osób LGBT. Ma doświadczenie pracy psychoterapeutycznej w ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą.

Anna Stopińska

Koordynatorka sekretariatu CPP UW. Dyplomowana asystentka Zarządu Placówki Medycznej. Ukończyła szkolenie antykorupcyjne zorganizowane przez Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Komisji Europejskiej. Posiada certyfikaty z zakresu „Funkcjonowania administracji w czasach pandemii i szanse na przyszłość” oraz „Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej” zorganizowane przez Fundację Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji.