Zasady poufności

Centrum Pomocy Psychologicznej udziela pomocy na zasadzie poufności, zgodnie z zapisami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa opracowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Punkt 21 i 22 tego kodeksu brzmi:

  1. Psychologa obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy poważnie zagrożone jest bezpieczeństwo klienta lub innych osób. Jeśli jest to możliwe, decyzję w tej sprawie należy dokładnie omówić z doświadczonym i bezstronnym kolegą. Materiały poufne powinny być komisyjnie zniszczone, jeżeli zaistnieją warunki grożące ich ujawnieniem.
  2. Wnikanie w intymne, osobiste sprawy klienta dopuszczalne jest jedynie w takim zakresie, jaki wynika z celów pomocy psychologicznej.

W praktyce oznacza to, że treść rozmów w gabinecie objęta jest tajemnicą, psychoterapeuta zachowuje dla siebie informacje o osobistych sprawach klienta. Wyjątkową sytuacją jest superwizja, kiedy psychoterapeuta razem z bardziej doświadczonym psychologiem buduje obraz kliniczny i określa kierunki terapii. Wtedy jednak opowiada o swojej pracy z klientem w taki sposób, aby niemożliwe było zidentyfikowanie go jako osoby w realnym świecie. Odstępstwo od zasady tajemnicy zawodowej może nastąpić wówczas, gdy klient zgłasza zamiary samobójcze i potrzebna jest szybka interwencja we współpracy ze służbą zdrowia.