Zapisz się

ZAPISZ SIĘPrzed pierwszym spotkaniemRodzaje spotkań

STUDENCI

W celu rejestracji należy:

  • wypełnić FORMULARZ
  • lub zapisać się osobiście w siedzibie CPP (w ramach walk-in-clinic) lub zadzwonić pod numer tel. 694 711 731*

PRACOWNICY

W celu rejestracji należy:

 

* Dyżury telefoniczne oraz dyżury, podczas których można przyjść zapisać się osobiście odbywają się w godzinach:

Poniedziałek 9:00-11:00
Wtorek 9:00-11:00
Środa 14:00-18:00
Czwartek 15:00-18:00
Piątek 15:00-16:00 (dyżur wyłącznie telefoniczny)

 

Rejestracja oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rejestracji w Centrum Pomocy Psychologicznej UW. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów w jakim zostały zebrane.

Kim jest psycholog?

Zacznijmy od tego, kim nie jest: nie jest lekarzem, zatem m.in. nie przepisuje leków, nie kieruje na badania i nie korzysta z typowo medycznych narzędzi opisu doświadczeń psychicznych. Jest specjalistą w zakresie wiedzy o ludzkim zachowaniu, przeżyciach psychicznych, relacjach, strategiach radzenia sobie w kontekście napotykanych wyzwań.

Czym jest każda konsultacja psychologiczna w naszym Centrum i na co możesz liczyć w jej ramach?

Konsultacja psychologiczna w naszym Centrum jest przede wszystkim spotkaniem. Jest to spotkanie bezpłatne, na które jako student lub pracownik UW możesz liczyć bez skierowania i bez długiego oczekiwania na termin (zdarza się, że okazuje się ono możliwe jeszcze w dniu zgłoszenia).

Jest to rodzaj spotkania opartego na dialogu, akceptacji i wymianie znaczeń, jakie nadajemy omawianym sytuacjom. Proponowane Ci w trakcie spotkania alternatywne znaczenia, reakcje, zachowania czy interpretacje wyrastają z jednej strony z poznanych koncepcji teoretycznych, z drugiej strony – z doświadczenia w indywidualnej pracy z osobami, z rodzinami i grupami, jakie posiada konkretny psycholog-terapeuta. Wspomniana akceptacja oznacza, że możesz się czuć swobodnie ze swoją identyfikacją płciową, orientacją, przynależnością religijną, wyznaniową, narodowością, przekonaniami (np. na temat psychologów i psychoterapeutów;) czy innymi elementami tożsamości, o których myślisz jako o sytuujących Cię poza mainstreamem.

Kontakt w ramach konsultacji psychologicznej opiera się na zasadzie poufności, co oznacza, że informacje o Twoim stanie zdrowia i informacje osobiste pozostaną między nami, chyba że w oparciu o nie będziesz się chciał starać o określony rodzaj wsparcia za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Również wtedy informacje udzielane są tylko w potrzebnym do tego zakresie, tylko za Twoją wiedzą i zgodą i wyłącznie pracownikom BON odpowiedzialnym za prowadzenie Twojej sprawy. W wyjątkowych, spornych, sytuacjach, na mocy dokumentów regulujących wsparcie studentów, do dokumentacji studenta może również uzyskać wgląd Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, jako nasz zwierzchnik. Inną sytuacją, w której psycholog zmuszony jest do odstąpienia od zasady poufności jest sytuacja, w której dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby.

Konsultacje psychologiczne nie są terapią, a więc nie jest możliwe w ich ramach stawianie i weryfikowanie długoterminowych celów, jak to ma miejsce w ramach kontaktu terapeutycznego opartego o regularne spotkania.

Nie jest nastawiona na postawienie czy weryfikację tzw diagnozy nozologicznej, tj. diagnozy formułowanej przy użyciu środków opisu specyficznych dla nauk medycznych. Jest to diagnoza funkcjonalna, odnosząca się do efektywności codziennego pełnienia ról i radzenia sobie danej osoby w kontekście doświadczanych objawów, charakteru jej zadań, doświadczanego stresu, jakości otrzymywanego wsparcia itd.

Ile razy i kiedy ponownie?

Zakładamy jednorazowo 3 spotkania. Nie oznacza to jednak braku możliwości ponownego kontaktu w przyszłości, a w szczególności:
– w kolejnym roku akademickim,
– w przypadku, gdy wyraźnie uzasadnia to zmiana sytuacji (zdrowotnej, akademickiej, osobistej) osoby korzystającej wcześniej ze wsparcia po okresie przerwy w spotkaniach (zwłaszcza gdy osoba nie pozostaje w innej relacji, w której korzystałaby z bieżącego wsparcia lub terapii)
– pojawia się potrzeba zaopiniowania bieżącego wniosku o wsparcie na uczelni, a informacje z poprzednich konsultacji lub od specjalistów spoza UW nie dostarczają wystarczających do tego przesłanek.