Zapisy i RODO

INFO IN ENGLISH

UWAGA! OD 16 MARCA udzielamy konsultacji w formie online.
Telefon CPP UW jest nieczynny, prosimy o kontakt przez mail: cpp@psych.uw.edu.pl

Jeśli jesteś STUDENTEM UW:

 • możesz umówić się na 50-minutową konsultację przez Skype albo Google Meet za pomocą KALENDARZA ZAPISÓW ONLINE
 • możesz skorzystać z interwencyjnego dyżuru psychologicznego przez Skype bez wcześniejszego zapisu (więcej informacji):
  • poniedziałki 12.00 – 13.00
  • wtorki 12.00 – 13:00
  • piątki 12.00 – 13:00

Jeśli jesteś PRACOWNIKIEM UW:

 • możesz umówić się na 50-minutową konsultację online pisząc na adres cpp@psych.uw.edu.pl; dostępne terminy:
  • wtorki 15.00-16.00 (Anna Mach)
  • środy 13.00-14.00 (Krzysztof Krawczyk)
  • czwartki 11.30-12.30 (Alicja Kubiak)
  • piątki 12.00-13.00 (Anna Mach)
 • możesz skorzystać z interwencyjnego dyżuru psychologicznego przez Skype bez wcześniejszego zapisu (więcej informacji):
  • poniedziałki 12.00 – 13.00
  • wtorki 12.00 – 13:00
  • piątki 12.00 – 13:00

Rekomendujemy, aby kolejne wizyty umawiać do tego samego psychoterapeuty, z którym spotkali się Państwo przy okazji pierwszej konsultacji.

Wszystkie rozmowy są objęte regułą tajemnicy zawodowej i odbywają się na zasadzie całkowitej poufności. Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z zasadami RODO (poniżej) i wskazówkami, o czym warto pamiętać przed wizytą.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby kontaktu online z CPP UW

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.
Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania pomocy psychologicznej online przez CPP UW, czyli w celu ochrony Państwa żywotnych interesów oraz realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym, a także w celu dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tego tytułu.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 d-f RODO, a w przypadku ewentualnego przetwarzania szczególnych kategorii Państwa danych – art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania świadczenia usług przez CPP UW, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu.

Odbiorcy danych
Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy i współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym projektem.

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych
Podanie danych jest niezbędne dla korzystania z pomocy psychologicznej online oferowanej przez CPP UW.