Zaangażuj się

Jeśli masz pomysł na rozwój inicjatyw Centrum lub na zmiany strukturalne na Uczelni, mogące wesprzeć zdrowie psychiczne członków naszej akademickiej społeczności – napisz do nas na cpp@psych.uw.edu.pl