Wsparcie psychologiczne on-line

Pomóż nam pomagać: wsparcie psychologiczne on-line

dla studentów i pracowników UW

Projekt skierowany realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego UW na rok 2018 – więcej informacji wkrótce!

Cel projektu: udzielanie on-line profesjonalnej pomocy psychologicznej studentom i pracownikom.

Adresatem projektu są osoby, które:
1) przebywają na wymianie zagranicznej i przeżywają silny stres,
2) z powodu ciężkiej choroby pozostają w domu, a potrzebują wsparcia psychologicznego,
3) z powodu nasilonego lęku preferują pomoc on-line. Pomóż nam pomagać!

Autor projektu: dr Szymon Chrząstowski

Klasyfikacja: ochrona zdrowia
Charakter: realizuje potrzeby grupy osób

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia może przeżywać na tyle silny stres, że potrzebuje dodatkowego wsparcia. Czasami wystarczy rozmowa z bliskimi osobami, ale niekiedy warto zwrócić się o pomoc do psychologa. Bywa jednak tak, że kiedy akurat taka pomoc byłaby najbardziej potrzebna, najtrudniej o nią: mnożą się bariery. Ten projekt ma na celu likwidację jednej z tych barier.

Niektórzy studenci i pracownicy UW nie mogą skorzystać z pomocy stacjonarnej psychologa, mimo że takiej pomocy potrzebują. Osoby te mogą np. przebywać za granicą na wymianie międzynarodowej. Kolejną grupą są przewlekle chorzy, którzy z tego powodu muszą pozostawać w domu lub szpitalu. Wreszcie część osób przeżywa tak silny lęk, iż uniemożliwia on wychodzenie z domu (a więc również skorzystanie z pomocy psychologicznej). Wszystkie te grupy mogłyby skorzystać z naszej oferty.

Projekt ten ma odpowiadać na potrzeby tych osób, tak aby nie pozostawały one same z własnymi problemami w sytuacji kryzysowej. Korzyści z realizacji projektu są zatem oczywiste: pomagamy potrzebującym. Celem konsultacji będzie: 1) wsparcie psychologiczne w kryzysowej sytuacji, 2) dobranie najlepszego sposobu pomocy dla danej osoby, 3) zapobieganie przerwaniu studiów.

Chcemy umożliwić takim osobom dostęp do psychologa za pośrednictwem Skype’a. Pomoc psychologiczna on-line jest już uznanym rodzajem pomocy – powstaje na ten temat szereg publikacji, prowadzone są badania.

Przewidujemy, że każdy student i pracownik miałby możliwość skorzystania z trzech sesji on-line (pierwszej godzinnej i dwóch 30-minutowych plus w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach, kolejnej sesji). Takie ograniczenie wynika stąd, aby zadbać o dużą dostępność pomocy on-line przy małej liczbie osób, które mogą zaangażować się w projekt. Sesje będę umawiane przez Internet i realizowane za pośrednictwem komunikatora Skype.

Projekt realizowany byłby w roku 2018. Zakup sprzętu oraz wypracowanie specyficznych procedur pomocy pozwoliłoby go kontynuować w następnych latach, co nie wiązałoby się z generowaniem dalszych kosztów.

W ramach przyznanych nam środków chcielibyśmy: 1) Przystosować stanowisko pracy: zakup biurka, fotela i odpowiedniego oświetlenia (etap 1). 2) Kupić konieczny sprzęt, którym nie dysponujemy, tj. laptopa wraz z oprogramowaniem oraz mikrofon (etap 1), 3) Przygotować system on-line do zapisów na konsultacje (etap 2) i ich ewaluacji (etap 5). 4) Zadbać o jakość udzielanych konsultacji poprzez superwizje naszej pracy, czyli zaprosić tzw. superwizora, który w trakcie trwania projektu pomagałby nam wybierać najbardziej efektywne sposoby pracy (etap 3). Po tym czasie to my sami moglibyśmy dalej kształcić kolejne osoby (etap 4).

Prowadzilibyśmy także ewaluację projektu (naszych działań) za pośrednictwem specjalnej anonimowej ankiety umieszczonej na stronie www.

Więcej na temat budżetu partycypacyjnego UW >>