Spotkanie „Prokrastynacja – co o niej wiemy i jak sobie z nią radzić”

***Ze względu na duże zainteresowanie wydarzeniem prosimy o wcześniejsze przybycie – niestety nasza sala nie pozwala gościć na spotkaniu więcej niż 50 osób***
 
Zapraszamy na otwarte spotkanie z dr. Markiem Wypychem i dr. Joachimem Kowalskim zatytułowane „Prokrastynacja – co o niej wiemy i jak sobie z nią radzić”, które odbędzie się 14 stycznia (wtorek) o godz. 17:00 w siedzibie CPP UW, ul. Pasteura 7, sala 106. 
 

Opis wystąpienia: 

Prokrastynacja, czyli nieracjonalne odkładnie niektórych zadań na później, to problem, z którym boryka się 15-20% populacji. W czasie spotkania przedstawione zostaną wyniki najważniejszych badań psychologicznych wskazujących na powiązanie prokrastynacji m.in. z impulsywnością i trudnością w regulacji emocji. Przedstawione zostaną też wyniki własnych badań, sugerujące trudności w uczeniu się na własnych błędach i pewne podobieństwa między prokrastynacją a uzależnieniami. Ponadto podczas spotkania omówione zostaną psychologiczne sposoby radzenia sobie z prokrastynacją oraz metody psychoterapii.
 
dr Marek Wypych – adiunkt w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. Studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie neurofizjologii. Od 2013 r. zajmuje się badaniem aktywności ludzkiego mózgu z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Interesują go mechanizmy samokontroli oraz wpływ emocji na funkcje wykonawcze. Kieruje m.in. projektem „Neuronalne korelaty prokrastynacji” realizowanym w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.
 
dr Joachim Kowalski – psycholog i psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Jako doktorant Wydziału Psychologii UW, współprowadził badania nad neuronalnymi korelatami zaburzeń depresyjnych i lękowych pod okiem dr hab. Małgorzaty Dragan. Doświadczenie praktyczne zdobywał na oddziale IV Szpitala Nowowiejskiego, oddziale F9 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w bródnowskim Stowarzyszeniu Pomost. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 

Wydarzenie na Facebooku >>

 

Data publikacji: 07 stycznia 2020