Projekt UnLock – nowa psychoedukacyjna inicjatywa studencka

Zapraszamy do obserwowania działań projektu UnLock, w który zaangażowani są studenci różnych warszawskich uczelni, w tym SKN Dialog działającego przy Wydziale Psychologii UW. 

Celem projektu jest organizacja wydarzeń związanych ze zdrowiem psychicznym, poświęconych sposobom radzenia sobie w obecnych czasach. UnLock to oddolna inicjatywa przeprowadzana przez studentów dla młodych dorosłych wynikająca z ogromnej potrzeby wsparcia w tym obszarze. Autorzy projektu, aby dokładniej poznać problemy i potrzeby osób z grupy wiekowej 18-26, przeprowadzili na ten temat ankietę. Uzyskała ona ponad 1000 odpowiedzi w kilka dni, co wskazało na istniejące zapotrzebowanie na akcje skupione wokół zdrowiu psychicznego. 

Profil na Facebooku >>

Oficjalna strona >>

unlock grafika informacyjna


Data publikacji: 01 marca 2021