Nabór do grupy terapeutycznej dla doktorantów i doktorantek UW

Zapraszamy do udziału w grupie terapeutycznej dla doktorantów i doktorantek UW. Grupa będzie odbywać się w środy w godz. 14.00 – 15.30 w siedzibie CPP UW, przy ul. Pasteura 7, od października 2021 r. do czerwca 2022 r. 

Do udziału w grupie zapraszamy osoby w trakcie studiów doktoranckich oraz kształcenia w szkołach doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim, które są zdecydowane na pracę terapeutyczną w grupie o stałym składzie.

Do udziału szczególnie zachęcamy te osoby, które chciałyby:

  • lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, uczucia, niepokoje i aspiracje, zwłaszcza w kontekście bliskich relacji,
  • wzmocnić poczucie własnej wartości i czerpać więcej satysfakcji z kontaktów z ludźmi,
  • śmielej komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby oraz stawiać granice,
  • porozmawiać o swoich dylematach i potrzebach z innymi doktorantami i doktorantkami.

Grupa będzie zamknięta i będzie liczyła maks. 8–10 osób. W grupie nie mogą jednocześnie uczestniczyć osoby, które znają się prywatnie lub pracują ze sobą w tej samej jednostce UW. Nie jest wskazane także łączenie terapii indywidualnej z grupową w tym samym czasie, więc zapraszamy osoby, które obecnie nie korzystają z żadnej innej formy terapii.

Przed rozpoczęciem psychoterapii w grupie zapraszamy na indywidualne konsultacje z psychoterapeutkami prowadzącymi grupę: Anną Mach i Renatą Składanek. 

Aby zapisać się na konsultacje, można skorzystać z formularza zapisów lub napisać maila do prowadzących: anna.mach@psych.uw.edu.plrenata.skladanek@psych.uw.edu.pl


Data publikacji: 13 września 2021