Kampania społeczna „Równoważni”

WSZYSCY JESTEŚMY RÓWNOWAŻNI to kampania skierowana do wszystkich członków społeczności akademickiej UW promująca równość i przeciwdziałająca wszelkim rodzajom dyskryminacji na uczelni.

W najbliższych tygodniach na Uniwersytecie przedstawiona zostanie seria materiałów informujących o tym, czym są: dyskryminacja, mobbing, mowa nienawiści, jak przeciwdziałać tym zjawiskom oraz gdzie szukać pomocy.

Kampania antydyskryminacyjna jest częścią Strategii rozwoju zasobów ludzkich w Uniwersytecie Warszawskim, która uwzględnia zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in Research).

Dowiedz się więcej: http://rownowazni.uw.edu.pl/


Data publikacji: 15 października 2019