Grupy terapeutyczne dla studentek i studentów UW 

Zapraszamy do udziału w psychoterapii grupowej dla studentów i studentek UW. W tym roku organizujemy dwie grupy, które będą pracowały w poniedziałki i wtorki, w siedzibie CPP, przy ul. Pasteura 7, od października 2021 do czerwca 2022 roku. 

1. Grupa poniedziałkowa, godz. 9.00 – 10.30, prowadzące: Martyna Jankowska, Renata Składanek 

2. Grupa wtorkowa, godz. 15.00 – 16.30, prowadzące: Anna Mach, Martyna Jankowska 

Do udziału w psychoterapii zapraszamy osoby w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim, które są zdecydowane na pracę terapeutyczną w grupie o stałym składzie. Do udziału szczególnie zachęcamy te osoby, które chciałyby:

  • lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, uczucia, niepokoje i aspiracje, zwłaszcza w kontekście bliskich relacji,
  • wzmocnić poczucie własnej wartości, zrozumieć podłoże depresyjnych i lękowych stanów emocjonalnych,
  • czerpać więcej satysfakcji z kontaktów z ludźmi,
  • śmielej komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby oraz stawiać granice,
  • porozmawiać o swoich dylematach i potrzebach z innymi studentkami i studentami.

Grupa będzie zamknięta i będzie liczyła maks. 8–10 osób. W grupie nie mogą jednocześnie uczestniczyć osoby, które znają się prywatnie lub pracują ze sobą w tej samej jednostce UW. Nie jest wskazane także łączenie terapii indywidualnej z grupową w tym samym czasie, więc zapraszamy osoby, które obecnie nie korzystają z żadnej innej formy terapii.

Przed rozpoczęciem psychoterapii w grupie zapraszamy na indywidualne konsultacje z psychoterapeutkami prowadzącymi grupę: Martyną Jankowską, Anną Mach i Renatą Składanek. 

Aby zapisać się na konsultacje, można skorzystać z formularza zapisów lub napisać maila do prowadzących: anna.mach@psych.uw.edu.plmartyna.jankowska@psych.uw.edu.plrenata.skladanek@psych.uw.edu.pl


Data publikacji: 27 września 2021