Dyżur psychologiczny w sytuacji kryzysowej

Centrum Pomocy Psychologicznej UW prowadzi dyżur przez Skype, podczas którego można bez wcześniejszego zapisu skonsultować się z psychologiem online i uzyskać wsparcie w sytuacji nagłego pogorszenia nastroju lub zwiększonego niepokoju, również w związku z obecnymi wydarzeniami. Psychoterapeuci CPP pomagają określić zasoby do poradzenia sobie z kryzysem, a w przypadku potrzeby dłuższej pomocy kierują do odpowiednich specjalistów i ośrodków.

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą skorzystać z dyżuru, nawiązując połączenie z kontaktem Skype cppwic@psych.uw.edu.pl, bez zapisu, w następujących terminach:

  • poniedziałki 12.00-13.00
  • wtorki 12.00-13.00
  • piątki 12.00-13.00

Wyjątkowo, w związku z sytuacją w przestrzeni publicznej, która angażuje emocjonalnie wiele osób z UW, oferujemy dodatkowe wsparcie w postaci dyżurów:

  • w sobotę 31.10, 12.00-13.00
  • w niedzielę 1.11, 12.00-13.00

Na początku rozmowy poprosimy o podanie imienia i nazwiska, pokazanie legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości, a także o potwierdzenie zapoznania z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną tutaj.

Treść rozmowy jest całkowicie poufna, tzn. objęta regułą tajemnicy zawodowej.

Zapraszamy!


Data publikacji: 29 października 2020