Bezpłatna pomoc w W-wie

Pomoc w kryzysie związanym z pandemiąBezpłatna psychoterapia i dłuższa pomoc psychologicznaUzależnienia, współuzależnienia, DDAPozostałe ośrodki

Na tej stronie będziemy umieszczać kontakty do placówek, gdzie możesz uzyskać pomoc w przypadku nasilonego stresu związanego z pandemią i zmianami w organizacji codziennego funkcjonowania.

Pomoc psychologiczna

 • Linia wsparcia Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego przeznaczona jest dla osób zmagających się z trudnościami psychologicznymi związanymi z aktualną sytuacją epidemiologiczną i jej następstwami. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. Jej nr to: 222 990 431 wew. 1. Psychologowie udzielają wsparcia, porad i informacji dotyczących racjonalnych zasad postępowania w obliczu stanu epidemii. Na infolinii można też uzyskać informacje o aspektach formalnych związanych ze stanem epidemii w zakresie wsparcia socjalnego i zmieniających się przepisów prawa.
 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 oraz jego placówki wciąż prowadzą konsultacje psychologiczne przez telefon i Skype. Pomoc psychiatryczna jest zawieszona. Tel. kontaktowy do głównej placówki przy ul. 6 Sierpnia to 514 202 619.
 • Punkt Interwencyjny, część WOIK-u na Placu Dąbrowskiego 7, udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach nagłego stresu. Tel./fax: (22) 837 55 59, tel. kom. 535 430 902.
 • W Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówce WOIK-u na Belgijskiej 4, możesz skonsultować się w problemach związanych z doświadczaniem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej w rodzinie i bliskich związkach. Tel./fax: (22) 845 12 12, tel. kom. 667 833 400.
 • Ponadto wciąż działa ogólnopolski Kryzysowy Telefon Zaufania (116123). Pracownicy telefonu udzielają informacji i pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego i silnego stresu.
 • Podobnej pomocy udziela Linia Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (800 70 2222).
 • Okres kwarantanny może wpłynąć na eskalację przemocy domowej. Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem/świadkinią, warto skorzystać ze wsparcia specjalisty/specjalistki. Centrum Praw Kobiet przygotowało zestawienie placówek pomocowych, instytucji i organizacji z informacjami, jak świadczą pomoc aktualnie, w okresie kwarantanny – lista dostępna pod linkiem >>
 • Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka: 22 484 88 01 (czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17-20)
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne: 801 889 880 (czynny codziennie, oprócz świąt państwowych, w godz. 17-22; dzwoniąc płaci się tylko za pierwszy impuls połączenia)
 • Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa – zespół psychoterapeutów i psychologów, oferujących bezpłatną pomoc osobom szczególnie narażonym na negatywne skutki psychologiczne epidemii koronawirusa w Polsce: https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt
 • Forum Ocal Siebie oferuje pomoc on-line https://ocalsiebie.pl/forums
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – tel. 22 739 14 26 (dla mieszkańców Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego, gminy Podkowa Leśna, dzielnicy Ursus)
 • Na Ochocie z inicjatywy dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Psycholodzy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 mają udzielać wsparcia wszystkim osobom, którzy go potrzebują w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. Psycholodzy są dostępni pod numerami: 797319644, 723245001 oraz 723244998.
 • Na Woli, podobnie jak na Ochocie, można uzyskać wsparcie psychologiczne w Ośrodku Pomocy Społecznej. Zespół psychologów i interwentów kryzysowych dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w dzielnicowym Ośrodku Pomocy Społecznej. W tym przypadku należy najpierw zadzwonić pod numer 22 571 50 00 i pracownik Punktu Obsługi Interesanta skieruje potrzebującą takiej pomocy osobę do właściwego specjalisty. Można też wysłać mail na adres sekretariat@ops-wola.waw.pl.
  • Oferta dla osób słabosłyszących i niesłyszących – na konsultacje obowiązują zapisy przez telefon (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa): 601 436 000 lub e-mail: zapisy@pa-nieslyszacy.info Godziny pracy psychologa: poniedziałek 16:00 – 20:00, czwartek 10:00 –14:00.

 • Targówek – w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, pod numerem telefonu (22) 44-38-732 można uzyskać wsparcie psychologiczne. Psycholodzy pozostają do dyspozycji mieszkańców dzielnicy w następujących dniach: w środy w godz. 16.00 – 20.00, w czwartki w godz. 17.00 – 20.00.
 • Poradnia Psychologiczna PRELUDIUM uruchomiła infolinię obsługiwaną wolontaryjnie przez psychologów i psychoterapeutów – więcej informacji >>
 • Lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego – więcej informacji >>
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej (WTTS) indywidualne, doraźne konsultacje pro bono (wsparcie psychologiczne, psychoterapia) za pośrednictwem sieci teleinformatycznej (telefon, Skype, Hangouts itp.) – więcej informacji >>
 • Lista terapeutów gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego / skypowego wsparcia psychologicznego kobietom ciężarnym i ich partnerom w czasie kryzysu epidemiologicznego w postaci 3 bezpłatnych konsultacji – więcej informacji >>
 • Psychoterapeuci z Instytutu Analizy Grupowej Rasztów zgłaszający gotowość do udzielenia wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i superwizyjnego – więcej informacji >>

 

Pomoc psychiatryczna

Działa Poradnia Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9. Tel. to (22) 4582 800 i (22) 4582 500. Trzeba liczyć się z tym, że infolinia może być przeciążona.

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Szpitala Nowowiejskiego przy ul. Nowowiejskiej 27 pod numerami tel. (22) 116 53 31 lub (22) 116 53 67 udziela wsparcia telefonicznego pacjentom kontynuującym. Izba przyjęć działa awaryjnie: przyjmowane są tylko zgłoszenia związane z zagrożeniem życia, tel. (22) 116 53 30.

Żoliborzanie mogą skorzystać z pomocy w Szpitalu Bielańskim. W bardzo dużym kryzysie można zgłosić się na SOR przy ul. Cegłowskiej 80, ale trzeba wziąć pod uwagę ryzyka związane z dużym zgromadzeniem ludzi. Poradnia Zdrowia Psychicznego w tym szpitalu przyjmuje wizyty kontynuujących pacjentów, tel. (22) 569 05 38.

Na Bielanach działa też Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Kasprowicza 30. Telefon dla pacjentów z Bielan kontynuujących całodobowe wsparcie to (22) 569 07 50.

Osoby z Woli mogą zgłaszać się do Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim przy ul. Kasprzaka 17. Kontakt na izbę przyjęć pod tel. (22) 389 48 87.

W Szpitalu Bródnowskim pracuje punkt koordynacyjno-zgłoszeniowy Zdrowia Psychicznego. Pod telefonem (22) 326 52 90 mogą uzyskać pomoc pacjenci kontynuujący.

Przychodnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przy ul. Wołoskiej 137 udziela konsultacji telefonicznych i wystawia e-recepty pacjentom kontynuującym. Tel. (22) 508 17 95.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Płockiej 49  udziela wsparcia telefonicznego pacjentom kontynuującym pod numerem (22) 632 86 81.

STOŁECZNE OŚRODKI OFERUJĄCE BEZPŁATNĄ PSYCHOTERAPIĘ
ORAZ DŁUŻSZĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ


Wybrane organizacje pozarządowe:

 

 • Stowarzyszenie ASLAN

Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

tel. (22)636-49-04, (22)636-49-12

Uwagi: darmowa terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (7-26 lat) z Warszawy; nie prowadzą pomocy dla osób z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem

Czas oczekiwania: dzieci – około 6 m-cy; młodzież – około 2-3 tygodnie

 

 • Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nowolipki2, 00-160 Warszawa

tel. (22)887-88-05; 508-350-320

Uwagi: stowarzyszenie pozarządowe dla mieszkańców Warszawy w wieku 15-35 lat; wiele programów pomocy dla różnych grup wiekowych – do wglądu na stronie internetowej: http://tpm.org.pl/

Czas oczekiwania: nie do oszacowania, bo grupy są tworzone zależnie od dotacji – zwykle czeka się długo


Ośrodki działające w ramach NFZ

Pełna lista placówek oferujących świadczenia psychologiczne w ramach NFZ na stronie:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

Refundacja NFZ wymaga skierowania od lekarza (może to być skierowanie od lekarza rodzinnego do psychologa w poradni specjalistycznej)

 

 • Centralny Szpital Kliniczny MSW

Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. (22)508-17-95

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: około 2 m-cy

 

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Poradnia Psychoonkologii

W. K. Roentgena 5

tel. (22)546-32-42

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: krótki dla pacjentów Centrum Onkologii; 6m-cy dla innych osób

 

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. (22)458-26-11
Uwagi: refundacja NFZ ;dla dzieci i dorosłych
Czas oczekiwania: około 12m-cy

 

 • Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród

Jana Olbrachta 118A m.12, 01-373 Warszawa

tel. (22)665-77-17, (22)665-77-49
Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: około 12 m-cy dla terapii przed godz. 13:00; powyżej 12 m-cy dla terapii w godzinach popołudniowych

 

 • Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

Ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa

tel. (22)622-99-09

Uwagi: refundacja miasta; tylko dla mieszkańców Warszawy
Czas oczekiwania: 1-3 m-cy na pierwszą konsultację

 

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorosłych

Płocka 49, 01-152 Warszawa

tel. (22)632-86-81

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: terapia indywidualna – od ręki; grupowa – czeka się do zapełnienia grupy

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz Poradnia Zdrowia Psychicznego – Żoliborz

Elbląska 35, 01-737 Warszawa

tel. (22)669-09-66
Uwagi: refundowane z NFZ; tylko osoby dorosłe

czasoczekiwania2msc

 

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Centrum Psychoterapii – Poradnia Leczenia Nerwic

Dolna 42, 00-744 Warszawa

tel. (22)841-26-13
Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe; leczenie nerwic seksuologicznych

Czas oczekiwania: około 2 tygodni

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa

tel. (22)664-13-42
Uwagi: refundacja miasta – darmowa terapia grupowa dla dzieci i dorosłych mieszkańców Warszawy; brak terapii indywidualnej

Czas oczekiwania: konsultacje – od ręki; terapia – do 6 m-cy

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa

tel. (22)864-73-06

Uwagi: refundacja miasta – darmowa terapia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Warszawy

Czas oczekiwania: niemal natychmiast lub do kilku miesięcy, w zależności od pory dnia terapii

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. (22)6127797

Uwagi: refundacja miasta;

Czas oczekiwania: dla osób spoza Warszawy – długi; dla osób z Warszawy – krótki; na terapię po południu – do 6 m-cy, przed południem – znacznie krótszy

 

 • Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

tel. (22)389-48-80

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: 12 m-cy

 

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNE KIERUJĄCE OFERTĘ DO W SYTUACJI UZALEŻNIENIA, WSPÓŁUZALEŻNIENIA ORAZ DDA (DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW)

Pod poniższym adresem można znaleźć m.in. listę placówek oferujących terapię indywidualną i grupową dla osób identyfikujących się jako DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) tj. terapię w zakresie tzw. współuzależnienia.

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-mazowieckie


 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Skarżyńskiego 1 (parter)

02-377 Warszawa

tel. do rejestracji: (22) 592-98-20

Uwagi: Psychoterapia i pomoc lekarska dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne.

 • Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Zgierska 18A, 04-092 Warszawa

tel. (22)813-27-65

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe z uzależnieniami; osoby uzależnione od hazardu muszą być ubezpieczone

Czas oczekiwania: do 2 tygodni

 

 • Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa

tel. (22) 619-60-65

Uwagi: refundacja NFZ, tylko dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, doświadczających przemocy domowej

Czas oczekiwania: do 2 tygodni

 

 • Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją

Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa

tel.(22) 844-94-61; 669-544-344

Uwagi: refundacja NFZ; osoby uzależnione 14-18 lat; osoby DDA: 18-24 lata

Czas oczekiwania: do około roku

 

 • Stowarzyszenie „OD-DO

Siedmiogrodzka 5 kl. II ,01-204 Warszawa

tel. (22) 632-09-09

Uwagi: tylko dla osób z województwa mazowieckiego; osoby DDA: 18-26 lat;

Czas oczekiwania: nabór do grup co roku, pod koniec sierpnia

 

 • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Rota

Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa

tel.: (22) 592 98 58 / 501 506 074

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe – uzależnione i współuzależnione
Czas oczekiwania: do około tygodnia

 

 • Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Związków Psychoaktywnych

ul.Kartezjusza 2,
01-480Warszawa

tel. (22)261-838-210
(22)419-32-34 – leczenie nerwic
882-096-724 – leczenie uzależnień

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: bardzo różny – od tygodnia do kilku miesięcy

 

 • Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Żeromskiego 13, 01-887 Warszawa

tel. (22)663-54-39

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe, uzależnienie od alkoholu

Czas oczekiwania: przyjmują niemal od ręki

 

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
tel. (22) 592 98 20
 
Czas oczekiwania: do miesiąca
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E
01-471 Warszawa
tel. (22) 664-13-42, (22) 664-08-49
 
Uwagi: Psychoterapia rodzinna i psychoterapia par prowadzona w nurcie psychoanalitycznym. Jednostka samorządowa, potrzebne jest zamieszkanie na terenie Warszawy.  
 
 • Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
Telefon: +48 22 828 04 50
Fax: +48 22 828 50 54
E-mail: biuro@ocalenie.org.p

(pomoc psychologiczna i psychoterapia w wybranych językach obcych dla osób z doświadczeniem trudów migracji i adaptacji do nowego otoczenia kulturowego)

 

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa

ul. Żurawia 24a (lok. 4)
00-515 Warszawa
tel: 22 415 83 38 (biuro)
tel: 22 628 52 22 (Telefon Zaufania)
e-mail: warszawa@lambdawarszawa.org

(profesjonalne i kompleksowe poradnictwo w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną)

 

 • Fundacja Trans-Fuzja

Kontakt: tel. 22 628 52 22,  

skype:  poniedziałek–czwartek w godz. 18.00–21.00,

e-mail: psycholog@transfuzja.org

(psychologiczne dyżury konsultacyjne dla osób trans oraz członków ich rodzin i partnerów, w tym pomoc świadczona przez internet)

 

 • Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, III piętro

00-629 Warszawa

tel.: 22 6269419
e-mail:  kopd@kopd.pl

(w ofercie bezpłatna terapia par i rodzin)