Bezpłatna pomoc w W-wie

Interwencja kryzysowa w W-wieBezpłatna psychoterapia i dłuższa pomoc psychologicznaUzależnienia, współuzależnienia, DDAPozostałe ośrodki

Na tych stronach, dzięki zaangażowaniu Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii „Dialog”, znajdziesz informacje na temat miejsc, w których możesz poszukiwać pomocy na terenie Warszawy.

 

OŚRODKIEM, Z KTÓRYM MOŻESZ KONTAKTOWAĆ SIĘ CAŁODOBOWO TELEFONICZNIE I W KTÓRYM MOŻESZ LICZYĆ NA SZYBKI KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM-INTERWENTEM JEST WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (szybka, kompleksowa krótkoterminowa pomoc mająca wymiar konsultacji psychologicznych, a razie potrzeby również psychiatrycznych, prawnych i socjalnych)

6-go Sierpnia 1/5 02-843 Warszawa
tel./fax: 22 855 44 32
e-mail: sekretariat@woik.waw.pl
www.woik.waw.pl

 

Warto również pamiętać o istnieniu Kryzysowego Telefonu Zaufania (116123), który powstał z myślą o osobach nie mających możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Pracownicy telefonu udzielają informacji i pomocy psychologicznej m.in. osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

STOŁECZNE OŚRODKI OFERUJĄCE BEZPŁATNĄ PSYCHOTERAPIĘ ORAZ DŁUŻSZĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ


Wybrane organizacje pozarządowe:

 

 • Stowarzyszenie ASLAN

Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

tel. (22)636-49-04, (22)636-49-12

Uwagi: darmowa terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (7-26 lat) z Warszawy; nie prowadzą pomocy dla osób z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem

Czas oczekiwania: dzieci – około 6 m-cy; młodzież – około 2-3 tygodnie

 

 • Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nowolipki2, 00-160 Warszawa

tel. (22)887-88-05; 508-350-320

Uwagi: fundacja pozarządowa dla mieszkańców Warszawy w wieku 15-35 lat; wiele programów pomocy dla różnych grup wiekowych – do wglądu na stronie internetowej: http://tpm.org.pl/

Czas oczekiwania: nie do oszacowania, bo grupy są tworzone zależnie od dotacji – zwykle czeka się długo


Ośrodki działające w ramach NFZ

Pełna lista placówek oferujących świadczenia psychologiczne w ramach NFZ na stronie:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

Refundacja NFZ wymaga skierowania od lekarza (może to być skierowanie od lekarza rodzinnego do psychologa w poradni specjalistycznej)

 

 • Centralny Szpital Kliniczny MSW

Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. (22)508-17-95

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: około 2 m-cy

 

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Poradnia Psychoonkologii

W. K. Roentgena 5

tel. (22)546-32-42

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: krótki dla pacjentów Centrum Onkologii; 6m-cy dla innych osób

 

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. (22)458-26-11
Uwagi: refundacja NFZ ;dla dzieci i dorosłych
Czas oczekiwania: około 12m-cy

 

 • Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród

Jana Olbrachta 118A m.12, 01-373 Warszawa

tel. (22)665-77-17, (22)665-77-49
Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: około 12 m-cy dla terapii przed godz. 13:00; powyżej 12 m-cy dla terapii w godzinach popołudniowych

 

 • Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

Ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa

tel. (22)622-99-09

Uwagi: refundacja miasta; tylko dla mieszkańców Warszawy
Czas oczekiwania: 1-3 m-cy na pierwszą konsultację

 

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorosłych

Płocka 49, 01-152 Warszawa

tel. (22)632-86-81

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: terapia indywidualna – od ręki; grupowa – czeka się do zapełnienia grupy

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz Poradnia Zdrowia Psychicznego – Żoliborz

Elbląska 35, 01-737 Warszawa

tel. (22)669-09-66
Uwagi: refundowane z NFZ; tylko osoby dorosłe

czasoczekiwania2msc

 

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Centrum Psychoterapii – Poradnia Leczenia Nerwic

Dolna 42, 00-744 Warszawa

tel. (22)841-26-13
Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe; leczenie nerwic seksuologicznych

Czas oczekiwania: około 2 tygodni

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa

tel. (22)664-13-42
Uwagi: refundacja miasta – darmowa terapia grupowa dla dzieci i dorosłych mieszkańców Warszawy; brak terapii indywidualnej

Czas oczekiwania: konsultacje – od ręki; terapia – do 6 m-cy

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa

tel. (22)864-73-06

Uwagi: refundacja miasta – darmowa terapia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Warszawy

Czas oczekiwania: niemal natychmiast lub do kilku miesięcy, w zależności od pory dnia terapii

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. (22)6127797

Uwagi: refundacja miasta;

Czas oczekiwania: dla osób spoza Warszawy – długi; dla osób z Warszawy – krótki; na terapię po południu – do 6 m-cy, przed południem – znacznie krótszy

 

 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „Psyche” Poradnia Psychologiczna i Psychoterapii

Barska 22, 02-315 Warszawa

tel. (22)822-64-57

Uwagi: zapisy zawieszone do września 2018

 

 • Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

tel. (22)389-48-80

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: 12 m-cy

 

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNE KIERUJĄCE OFERTĘ DO W SYTUACJI UZALEŻNIENIA, WSPÓŁUZALEŻNIENIA ORAZ DDA (DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW)

Pod poniższym adresem można znaleźć m.in. listę placówek oferujących terapię indywidualną i grupową dla osób identyfikujących się jako DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) tj. terapię w zakresie tzw. współuzależnienia.

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-mazowieckie


 

 • Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Zgierska 18A, 04-092 Warszawa

tel. (22)813-27-65

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe z uzależnieniami; osoby uzależnione od hazardu muszą być ubezpieczone

Czas oczekiwania: 7-10 dni

 

 • Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa

tel. (22)619-60-65

Uwagi: refundacja NFZ, tylko dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, doświadczających przemocy domowej

Czas oczekiwania: osoby uzależnione od alkoholu są przyjmowane od ręki

 

 • Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją

Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa

tel.(22)844-94-61; 669-544-344

Uwagi: refundacja NFZ; osoby uzależnione 14-18 lat; osoby z DDA: 18-24 lata

Czas oczekiwania: około roku

 

 • Stowarzyszenie „OD-DO

Siedmiogrodzka 5 kl. II ,01-204 Warszawa

tel. (22)632-09-09

Uwagi: tylko dla osób z województwa mazowieckiego; osoby z DDA: 18-26 lat;

Czas oczekiwania: nabór do grup co roku, pod koniec sierpnia

 

 • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Rota

Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa

tel. (22)353-24-16

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe – uzależnione i współuzależnione
Czas oczekiwania: do około tygodnia

 

 • Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Związków Psychoaktywnych

ul.Kartezjusza2,01-480Warszawa

tel. (22)261-838-210
(22)419-32-34 – leczenie nerwic

882-096-724 – leczenie uzależnień
Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: bardzo różny – od tygodnia do kilku miesięcy

 

 • Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Żeromskiego 13, 01-887 Warszawa

tel. (22)663-54-39

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe, uzależnienie od alkoholu

Czas oczekiwania: przyjmują niemal od ręki

 • Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
Telefon: +48 22 828 04 50
Fax: +48 22 828 50 54
E-mail: biuro@ocalenie.org.p

(pomoc psychologiczna i psychoterapia w wybranych językach obcych dla osób z doświadczeniem trudów migracji i adaptacji do nowego otoczenia kulturowego)

 

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa

ul. Żurawia 24a (lok. 4)
00-515 Warszawa
tel: 22 415 83 38 (biuro)
tel: 22 628 52 22 (Telefon Zaufania)
e-mail: warszawa@lambdawarszawa.org

(profesjonalne i kompleksowe poradnictwo w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną)

 

 • Fundacja Trans-Fuzja

Kontakt: tel. 22 628 52 22,  

skype:  poniedziałek–czwartek w godz. 18.00–21.00,

e-mail: psycholog@transfuzja.org

(psychologiczne dyżury konsultacyjne dla osób trans oraz członków ich rodzin i partnerów, w tym pomoc świadczona przez internet)

 

 • Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, III piętro

00-629 Warszawa

tel.: 22 6269419
e-mail:  kopd@kopd.pl

(w ofercie bezpłatna terapia par i rodzin)