Bezpłatna pomoc w W-wie

Pomoc w kryzysie związanym z pandemiąBezpłatna psychoterapia i dłuższa pomoc psychologicznaUzależnienia, współuzależnienia, DDAPozostałe ośrodki

Na tej stronie będziemy umieszczać kontakty do placówek, gdzie możesz uzyskać pomoc w przypadku nasilonego stresu związanego z pandemią i zmianami w organizacji codziennego funkcjonowania.

Pomoc psychologiczna

 • Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5 oraz jego placówki wciąż prowadzą konsultacje psychologiczne przez telefon i Skype. Pomoc psychiatryczna jest zawieszona. Tel. kontaktowy do głównej placówki przy ul. 6 Sierpnia to 514 202 619 lub (22) 855 44 32
 • Punkt Interwencyjny, część WOIK-u na Placu Dąbrowskiego 7, udziela pomocy psychologicznej w sytuacjach nagłego stresu. Tel./fax: (22) 837 55 59, tel. kom. 535 430 902.
 • W Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, placówce WOIK-u na Belgijskiej 4, możesz skonsultować się w problemach związanych z doświadczaniem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej w rodzinie i bliskich związkach. Tel./fax: (22) 845 12 12, tel. kom. 667 833 400.
 • Ponadto wciąż działa ogólnopolski Kryzysowy Telefon Zaufania (116123). Pracownicy telefonu udzielają informacji i pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego i silnego stresu.
 • Podobnej pomocy udziela Linia Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (800 70 2222) czynna 24h 7 dni w tygodniu.
 • Okres kwarantanny może wpłynąć na eskalację przemocy domowej. Jeśli doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem/świadkinią, warto skorzystać ze wsparcia specjalisty/specjalistki. Centrum Praw Kobiet (600 070 717) przygotowało zestawienie placówek pomocowych, instytucji i organizacji z informacjami, jak świadczą pomoc aktualnie, w okresie kwarantanny – lista dostępna pod linkiem >>
 • Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji Itaka: 22 484 88 01 (czynny wtorki 14-19, czwartki 15-20 i piątki 10-15)
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne: 801 889 880 (czynny codziennie, oprócz świąt państwowych, w godz. 17-22; dzwoniąc płaci się tylko za pierwszy impuls połączenia)
 • Centrum Zdrowia Psychicznego w Pruszkowie przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – tel. 22 739 14 26 (dla mieszkańców Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego, gminy Podkowa Leśna, dzielnicy Ursus)
 • Na Ochocie z inicjatywy dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej. Psycholodzy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 mają udzielać wsparcia wszystkim osobom, którzy go potrzebują w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. Psycholodzy są dostępni pod numerami: 797319644, 723245001, 723245028 oraz 723244998.
 • Targówek – w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, pod numerem telefonu (22) 44-38-732 można uzyskać wsparcie psychologiczne. Psycholodzy pozostają do dyspozycji mieszkańców dzielnicy w następujących dniach: w środy w godz. 16.00 – 20.00, w czwartki w godz. 17.00 – 20.00.
 • Oferta dla osób słabosłyszących i niesłyszących z problemem alkoholowym i ich bliskich. Pomoc udzielana jest drogą on-line: na konsultacje obowiązują zapisy przez telefon (sms, wideokonferencja, rozmowa głosowa): 601 436 000 lub e-mail: zapisy@pa-nieslyszacy.infoWięcej informacji na stronie www.pa-nieslyszacy.info
 • Lista psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego – więcej informacji >>
 • Lista terapeutów gotowych udzielić bezpłatnego telefonicznego / skypowego wsparcia psychologicznego kobietom ciężarnym i ich partnerom w czasie kryzysu epidemiologicznego w postaci 3 bezpłatnych konsultacji – więcej informacji >>
 • Psychoterapeuci z Instytutu Analizy Grupowej Rasztów zgłaszający gotowość do udzielenia wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i superwizyjnego – więcej informacji >>

 

Pomoc psychiatryczna

Działa Poradnia Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii przy ul. Sobieskiego 9. Tel. to (22) 4582 611 i (22) 8424 012. Izba przyjęć Tel. (22) 4582 648. Trzeba liczyć się z tym, że infolinia może być przeciążona

W Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie można uzyskać wsparcia telefonicznego pod numerami Tel. (22) 116 53 31, (22) 116 53 65 lub (22) 116 53 67. Izba przyjęć działa awaryjnie: przyjmowane są tylko zgłoszenia związane z zagrożeniem życia, Tel. (22) 825 24 26.

Żoliborzanie mogą skorzystać z pomocy w Szpitalu Bielańskim. W bardzo dużym kryzysie można zgłosić się na SOR przy ul. Cegłowskiej 80, ale trzeba wziąć pod uwagę ryzyka związane z dużym zgromadzeniem ludzi. Poradnia Zdrowia Psychicznego w tym szpitalu oferuje pacjentom telewizyty, Tel. (22) 569 05 38.

Na Bielanach działa też Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Kasprowicza 30. Całodobowe wsparcie dla pacjentów z Bielan Tel. (22) 569 07 50.

Osoby z Woli mogą zgłaszać się do Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Wolskim przy ul. Kasprzaka 17. Kontakt na izbę przyjęć Tel. (22) 389 48 80.

W Szpitalu Bródnowskim pracuje punkt koordynacyjno-zgłoszeniowy Zdrowia Psychicznego. Pod telefonem (22) 326 52 90 mogą uzyskać pomoc pacjenci z Targówka.

Przychodnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przy ul. Wołoskiej 137 udziela konsultacji telefonicznych. Tel. (22) 508 17 95.

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorosłych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście przy ul. Płockiej 49  udziela pacjentom wsparcia telefonicznego Tel. (22) 632 86 81.

STOŁECZNE OŚRODKI OFERUJĄCE BEZPŁATNĄ PSYCHOTERAPIĘ
ORAZ DŁUŻSZĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ


Wybrane organizacje pozarządowe:

 

 • Stowarzyszenie ASLAN

Nowolipie 17, 00-150 Warszawa

tel. (22)636-49-04, (22)636-49-12

Uwagi: darmowa terapia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (7-26 lat) z Warszawy; nie prowadzą pomocy dla osób z ADHD, zespołem Aspergera i autyzmem

Czas oczekiwania: dzieci – około 6 m-cy; młodzież – około 2-3 tygodnie

 

 • Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Nowolipki2, 00-160 Warszawa

tel. (22)887-88-05; 508-350-320

Uwagi: stowarzyszenie pozarządowe dla mieszkańców Warszawy w wieku 15-35 lat; wiele programów pomocy dla różnych grup wiekowych – do wglądu na stronie internetowej: http://tpm.org.pl/

Czas oczekiwania: nie do oszacowania, bo grupy są tworzone zależnie od dotacji – zwykle czeka się długo


Ośrodki działające w ramach NFZ

Pełna lista placówek oferujących świadczenia psychologiczne w ramach NFZ na stronie:

https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/PrzychodnieSpecjalistyczne

Refundacja NFZ wymaga skierowania od lekarza (może to być skierowanie od lekarza rodzinnego do psychologa w poradni specjalistycznej)

 

 • Centralny Szpital Kliniczny MSW

Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Wołoska 137, 02-507 Warszawa

tel. (22)508-17-95

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: około 2 m-cy

 

 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Poradnia Psychoonkologii

W. K. Roentgena 5

tel. (22)546-32-42

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: krótki dla pacjentów Centrum Onkologii; 6m-cy dla innych osób

 

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

tel. (22)458-26-11
Uwagi: refundacja NFZ ;dla dzieci i dorosłych
Czas oczekiwania: około 12m-cy

 

 • Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród

Jana Olbrachta 118A m.12, 01-373 Warszawa

tel. (22)665-77-17, (22)665-77-49
Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: około 12 m-cy dla terapii przed godz. 13:00; powyżej 12 m-cy dla terapii w godzinach popołudniowych

 

 • Poradnia Rodzinna Powiślańskiej Fundacji Społecznej

Ul. Mokotowska 55 lok. 4, 00-542 Warszawa

tel. (22)622-99-09

Uwagi: refundacja miasta; tylko dla mieszkańców Warszawy
Czas oczekiwania: 1-3 m-cy na pierwszą konsultację

 

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorosłych

Płocka 49, 01-152 Warszawa

tel. (22)632-86-81

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe
Czas oczekiwania: terapia indywidualna – od ręki; grupowa – czeka się do zapełnienia grupy

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz Poradnia Zdrowia Psychicznego – Żoliborz

Elbląska 35, 01-737 Warszawa

tel. (22)669-09-66
Uwagi: refundowane z NFZ; tylko osoby dorosłe

czasoczekiwania2msc

 

 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie Centrum Psychoterapii – Poradnia Leczenia Nerwic

Dolna 42, 00-744 Warszawa

tel. (22)841-26-13
Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe; leczenie nerwic seksuologicznych

Czas oczekiwania: około 2 tygodni

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa

tel. (22)664-13-42
Uwagi: refundacja miasta – darmowa terapia grupowa dla dzieci i dorosłych mieszkańców Warszawy; brak terapii indywidualnej

Czas oczekiwania: konsultacje – od ręki; terapia – do 6 m-cy

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa

tel. (22)864-73-06

Uwagi: refundacja miasta – darmowa terapia dla dzieci i dorosłych mieszkańców Warszawy

Czas oczekiwania: niemal natychmiast lub do kilku miesięcy, w zależności od pory dnia terapii

 

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

tel. (22)6127797

Uwagi: refundacja miasta;

Czas oczekiwania: dla osób spoza Warszawy – długi; dla osób z Warszawy – krótki; na terapię po południu – do 6 m-cy, przed południem – znacznie krótszy

 

 • Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa

tel. (22)389-48-80

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: 12 m-cy

 

PLACÓWKI SPECJALISTYCZNE KIERUJĄCE OFERTĘ DO W SYTUACJI UZALEŻNIENIA, WSPÓŁUZALEŻNIENIA ORAZ DDA (DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW)

Pod poniższym adresem można znaleźć m.in. listę placówek oferujących terapię indywidualną i grupową dla osób identyfikujących się jako DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) tj. terapię w zakresie tzw. współuzależnienia.

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-mazowieckie


 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Skarżyńskiego 1 (parter)

02-377 Warszawa

tel. do rejestracji: (22) 592-98-20

Uwagi: Psychoterapia i pomoc lekarska dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Potrzebne jest ubezpieczenie zdrowotne.

 • Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

Zgierska 18A, 04-092 Warszawa

tel. (22)813-27-65

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe z uzależnieniami; osoby uzależnione od hazardu muszą być ubezpieczone

Czas oczekiwania: do 2 tygodni

 

 • Centrum Odwykowe – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Jagiellońska 34, 03-719 Warszawa

tel. (22) 619-60-65

Uwagi: refundacja NFZ, tylko dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, doświadczających przemocy domowej

Czas oczekiwania: do 2 tygodni

 

 • Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii „Poza Iluzją

Dąbrowskiego 75A, 02-586 Warszawa

tel.(22) 844-94-61; 669-544-344

Uwagi: refundacja NFZ; osoby uzależnione 14-18 lat; osoby DDA: 18-24 lata

Czas oczekiwania: do około roku

 

 • Stowarzyszenie „OD-DO

Siedmiogrodzka 5 kl. II ,01-204 Warszawa

tel. (22) 632-09-09

Uwagi: tylko dla osób z województwa mazowieckiego; osoby DDA: 18-26 lat;

Czas oczekiwania: nabór do grup co roku, pod koniec sierpnia

 

 • Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Rota

Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa

tel.: (22) 592 98 58 / 501 506 074

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe – uzależnione i współuzależnione
Czas oczekiwania: do około tygodnia

 

 • Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Dzienny Terapii Uzależnień Od Związków Psychoaktywnych

ul.Kartezjusza 2,
01-480Warszawa

tel. (22)261-838-210
(22)419-32-34 – leczenie nerwic
882-096-724 – leczenie uzależnień

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe

Czas oczekiwania: bardzo różny – od tygodnia do kilku miesięcy

 

 • Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Żoliborza, Bielan i Łomianek Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Żeromskiego 13, 01-887 Warszawa

tel. (22)663-54-39

Uwagi: refundacja NFZ; tylko osoby dorosłe, uzależnienie od alkoholu

Czas oczekiwania: przyjmują niemal od ręki

 

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
tel. (22) 592 98 20
Czas oczekiwania: do miesiąca
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E
01-471 Warszawa
tel. (22) 664-13-42, (22) 664-08-49
Uwagi: Psychoterapia rodzinna i psychoterapia par prowadzona w nurcie psychoanalitycznym. Jednostka samorządowa, potrzebne jest zamieszkanie na terenie Warszawy.  
 • Fundacja Ocalenie

Krucza 6/14a
00-537 Warszawa
Telefon: +48 22 828 04 50
Fax: +48 22 828 50 54
E-mail: biuro@ocalenie.org.p

(pomoc psychologiczna i psychoterapia w wybranych językach obcych dla osób z doświadczeniem trudów migracji i adaptacji do nowego otoczenia kulturowego)

 

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa

ul. Żurawia 24a (lok. 4)
00-515 Warszawa
tel: 22 415 83 38 (biuro)
tel: 22 628 52 22 (Telefon Zaufania)
e-mail: warszawa@lambdawarszawa.org

(profesjonalne i kompleksowe poradnictwo w sprawach związanych z orientacją i tożsamością seksualną)

 

 • Fundacja Trans-Fuzja

Kontakt: tel. 22 628 52 22,  

skype:  poniedziałek–czwartek w godz. 18.00–21.00,

e-mail: psycholog@transfuzja.org

(psychologiczne dyżury konsultacyjne dla osób trans oraz członków ich rodzin i partnerów, w tym pomoc świadczona przez internet)

 

 • Komitet Ochrony Praw Dziecka

ul. Oleandrów 6, III piętro

00-629 Warszawa

tel.: 22 6269419
e-mail:  kopd@kopd.pl

(w ofercie bezpłatna terapia par i rodzin)