Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego
26 kwietnia 2021

„Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej oraz brak akceptacji dla molestowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Publikacja zawiera zasady i procedury, obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dot. przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego. Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:

 • definicji i przykładów molestowania seksualnego,
 • sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
 • możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
 • niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

Więcej: https://www.uw.edu.pl/przeciwdzialanie-molestowaniu-seksualnemu-na-uczelni-informator-uniwersytetu-warszawskiego/

Informator w wersji pdf: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/04/informator-uw-o-przeciwdzialaniu-molestowaniu-seksualnemu-2021.pdf

Wkrótce Informator będzie również dostępny w wersji angielskiej oraz w wersji dla osób posługujących się programami do odczytu ekranu.


Jesteś w spektrum autyzmu? Zgłoś się do programu tutoringowego!
15 kwietnia 2021

W Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW ruszył program tutoringu studenckiego dla osób ze spektrum autyzmu. 

W ramach programu student może otrzymać wsparcie tutora – innego studenta – w zakresie planowania nauki i uczenia się, załatwiania spraw organizacyjnych i formalnych na uczelni, nawiązywania kontaktów z innymi osobami, korzystania z usług na uczelni czy docierania w nowe miejsca.

Z programu może skorzystać każdy student Uniwersytetu Warszawskiego, niezależnie od kierunku studiów.

Udział w programie poprzedzony jest konsultacją w Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW, zapisy: bon@uw.edu.pl z dopiskiem ZGŁOSZENIE – CWA

Szczegóły dostępne są na stronie www.bon.uw.edu.pl/spektrum i www.bon.uw.edu.pl/tutoring

Działanie współfinansowane w ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” realizowanego na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 


I Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży – Rozwój Psychoseksualny | 29 maja 2021
06 kwietnia 2021

W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Psychoterapii „Dialog” działającego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, serdecznie zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Konferencja odbędzie się 29 maja na platformie Zoom. Spotkanie będzie dotyczyło rozwoju psychoseksualnego, jego zaburzeń i zagrożeń jakie mu towarzyszą. Już niedługo wystartują zapisy dla uczestników biernych. Zapraszamy!

https://fb.me/e/5opKE7ywE


Oferta pracy: psycholog-terapeuta w Centrum Pomocy Psychologicznej UW
01 kwietnia 2021

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Psycholog-Terapeuta

(wymiar pracy: 1 etat)

Powołane przy Wydziale Psychologii UW w 2018 roku Centrum Pomocy Psychologicznej UW oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla społeczności UW (w szczególności studentów). Zespół terapeutyczny Centrum prowadzi konsultacje indywidualne interwencyjne, wsparcie krótkoterminowe oraz grupy i warsztaty. Centrum mieści się przy ul. Pasteura 7, na tzw. kampusie Ochota. W czasie epidemii świadczymy usługi online.

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie konsultacji indywidualnych i interwencji kryzysowych, w tym online
 • Współprowadzenie grup wsparcia i warsztatów
 • Przygotowywanie opinii dla Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Oczekiwania:

 • Dyplom magistra psychologii
 • Uczestnictwo lub ukończenie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i/lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej, w tym w samodzielnym prowadzeniu procesów terapeutycznych 
 • Doświadczenie w interwencji kryzysowej i terapiach krótkoterminowych
 • Mile widziane doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej online

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę na pełen etat na Wydziale Psychologii UW
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i za granicą
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę oraz świadczenia socjalne
 • Możliwość realizowania zainteresowań klinicznych i badawczych we wspierającym rozwój zespole
 • Zadaniowy czas pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: CV, krótkiego listu motywacyjnego oraz podpisanej klauzuli dotyczącej ochrony danych osobowych (w załączeniu) do dnia 16.04.2021 na adres: cpp@psych.uw.edu.pl (w temacie e-maila prosimy wpisać: TERAPEUTA). Rekrutacja odbędzie się telefonicznie oraz online.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu i rozmów z wybranymi kandydatami lub anulowania naboru bez podania przyczyny.


Projekt UnLock – nowa psychoedukacyjna inicjatywa studencka
01 marca 2021

Zapraszamy do obserwowania działań projektu UnLock, w który zaangażowani są studenci różnych warszawskich uczelni, w tym SKN Dialog działającego przy Wydziale Psychologii UW. 

Celem projektu jest organizacja wydarzeń związanych ze zdrowiem psychicznym, poświęconych sposobom radzenia sobie w obecnych czasach. UnLock to oddolna inicjatywa przeprowadzana przez studentów dla młodych dorosłych wynikająca z ogromnej potrzeby wsparcia w tym obszarze. Autorzy projektu, aby dokładniej poznać problemy i potrzeby osób z grupy wiekowej 18-26, przeprowadzili na ten temat ankietę. Uzyskała ona ponad 1000 odpowiedzi w kilka dni, co wskazało na istniejące zapotrzebowanie na akcje skupione wokół zdrowiu psychicznego. 

Profil na Facebooku >>

Oficjalna strona >>


Co zrobić, żeby było co świętować nie tylko w Walentynki?
14 lutego 2021
Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób” – to słowa Lwa Tołstoja, które stały się punktem wyjścia do badań dr hab. Anny Cierpki oraz dr. Szymona Chrząstowskiego z Wydziału Psychologii UW nad dobrze funkcjonującymi związkami. Co zrobić, żeby było co świętować nie tylko w Walentynki?

Badanie „Czy wszystkie szczęśliwe rodziny są podobne?” rozpoczęto ponad rok temu. W jego realizację włączeni byli również studenci. Zadaniem psychologów było odnalezienie i zbadanie dobrze funkcjonujących par. Szukali punktów wspólnych, chcieli sprawdzić, czy jest coś, co łączy dobre związki czy jednak każda z par jest szczęśliwa na swój własny, unikatowy sposób.

– Jest tyle powodów, dla których związki mogą funkcjonować źle, że postanowiliśmy sprawdzić tę drugą stronę. Fascynujące jest to, dlaczego pary ze sobą w ogóle są. Co sprawia, że trwają w długoterminowych związkach, z których czerpią satysfakcję? – mówi dr Szymon Chrząstowski, psychoterapeuta par i rodzin, dyrektor Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

Badanie przeprowadzono w dwóch etapach. W pierwszym z grupy ponad 200 par wyodrębniono te, które według różnych kwestionariuszy psychologicznych dobrze ze sobą funkcjonują. W drugim etapie przeprowadzono wywiady z udziałem tych par (13 związków). Były to osoby w wieku od 30 do 49 lat, które co najmniej od roku były w sformalizowanych związkach. Wszyscy badani mieli wyższe wykształcenie. Naukowcy pytali ich o to, co cenią w swoim związku, co uważają za najważniejsze.

Po pierwsze: pozytywnie

Dlaczego pary są szczęśliwe? – Na razie mogę jedynie przedstawić wstępne wnioski z naszych badań. Zgodnie z odpowiedziami naszych respondentów, jeśli mamy tendencję do pozytywnego interpretowania zachowań czy intencji naszych partnerów, to wpływa to pozytywnie na jakość związku – wyjaśnia dr Chrząstowski.

Zdaniem badaczy szczęśliwe pary to osoby, które rozmawiają ze sobą, próbują wspólnie rozwiązywać problemy, wyznają wspólne wartości (szacunek, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa), ale też wspólnie przechodzą przez sytuacje trudne, okazują sobie wsparcie, są wobec siebie komplementarne (uzupełniają się/wzbogacają), cieszą się swoim towarzystwem, doceniają codzienność, spędzają razem czas.

Co ważne, respondenci (z relacji uznanych za szczęśliwe), opisując swój związek, koncentrowali się na jego pozytywnych cechach. Skupiali się na zaletach partnerów i mocnych stronach ich relacji. „Tego rodzaju miłość może przejawiać się w małych gestach, takich jak zmiana opon w twoim samochodzie, podanie herbaty lub opieka podczas choroby. To wspaniałe uczucie, kiedy wracasz do domu i wiesz, że ktoś na Ciebie czeka” – napisał jeden z respondentów.

Po co nam Walentynki?

– Jako psychoterapeuta myślę, że warto przy okazji Walentynek zdjąć jednak trochę pluszu i przyznać się do tego, że w związkach, nawet tych długotrwałych, bywają problemy. Związek to też wysiłek. Bycie razem to nie tylko serduszka, zachody słońca czy pobyty w restauracji, ale również zmaganie się z codziennością, z zachowaniami partnera czy partnerki, które mogą być dla nas trudne oraz poszukiwanie własnej autonomii w relacji – mówi dr Chrząstowski.

Jednocześnie zachęca, aby 14 lutego potraktować jako pretekst do rozmowy o związku. – Walentynki to może być po prostu miły akcent w codzienności. Może są właśnie po to, żebyśmy znaleźli czas na krótką rozmowę o związku. Porozmawiali o naszych mocnych stronach, powiedzieli, co nam się podoba i ustalili, co jest jeszcze do negocjacji.

 

Tekst przygotowany przez Biuro Prasowe UW – źródło >>