Dyżur psychologiczny w sytuacji kryzysowej
29 października 2020

Centrum Pomocy Psychologicznej UW prowadzi dyżur przez Skype, podczas którego można bez wcześniejszego zapisu skonsultować się z psychologiem online i uzyskać wsparcie w sytuacji nagłego pogorszenia nastroju lub zwiększonego niepokoju, również w związku z obecnymi wydarzeniami. Psychoterapeuci CPP pomagają określić zasoby do poradzenia sobie z kryzysem, a w przypadku potrzeby dłuższej pomocy kierują do odpowiednich specjalistów i ośrodków.

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą skorzystać z dyżuru, nawiązując połączenie z kontaktem Skype cppwic@psych.uw.edu.pl, bez zapisu, w następujących terminach:

 • poniedziałki 12.00-13.00
 • wtorki 12.00-13.00
 • piątki 12.00-13.00

Wyjątkowo, w związku z sytuacją w przestrzeni publicznej, która angażuje emocjonalnie wiele osób z UW, oferujemy dodatkowe wsparcie w postaci dyżurów:

 • w sobotę 31.10, 12.00-13.00
 • w niedzielę 1.11, 12.00-13.00

Na początku rozmowy poprosimy o podanie imienia i nazwiska, pokazanie legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości, a także o potwierdzenie zapoznania z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną tutaj.

Treść rozmowy jest całkowicie poufna, tzn. objęta regułą tajemnicy zawodowej.

Zapraszamy!


Grupa terapeutyczna dla doktorantek i doktorantów UW
01 października 2020

 

Nowa grupa terapeutyczna startuje 3 listopada 2020 roku i potrwa do końca czerwca 2021 roku. W I semestrze będzie odbywała się poprzez Google Meet, w II – online lub stacjonarnie w zależności od ustaleń rektorskich. Jej termin to wtorki 10.00-11.30.

Serdecznie zapraszamy osoby w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, które są zdecydowane na regularną pracę w grupie o stałym składzie i mogą na stałe zarezerwować czas w podanym terminie. Psychoterapia grupowa to forma pomocy, dzięki której można:

 • lepiej poznać siebie, swoje potrzeby, uczucia, niepokoje i aspiracje, zwłaszcza w kontekście związków i relacji,
 • wzmocnić poczucie własnej wartości i czerpać więcej satysfakcji z kontaktów z ludźmi,
 • śmielej komunikować swoje myśli, uczucia i potrzeby oraz stawiać granice,
 • porozmawiać o swoich dylematach i potrzebach z innymi doktorantami i doktorantkami.

Grupa będzie zamknięta od czwartej sesji i będzie liczyła maks. 10 osób. Dopuszczalne będą dwie nieobecności w semestrze. W grupie nie mogą jednocześnie uczestniczyć osoby, które znają się prywatnie.

W październiku zapraszamy na indywidualne konsultacje z psychoterapeutkami prowadzącymi grupę: dr Anną Mach i dr Joanną Stryjczyk. Aby zapisać się na konsultację, prosimy skorzystać z internetowego systemu zapisów tutaj.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Mach

Joanna Stryjczyk


Grupy terapeutyczne dla studentów i studentek od listopada
26 września 2020

Już niedługo w Centrum Pomocy Psychologicznej rozpoczną się spotkania dwóch grup psychoterapeutycznych dla studentek i studentów UW.

Grupy będą trwały od listopada do czerwca. W pierwszym semestrze będą odbywały się przez Google Meet, w drugim – online lub stacjonarnie w zależności od ustaleń rektorskich.

Psychoterapia grupowa jest zalecana osobom, które chcą lepiej rozumieć siebie, swoje uczucia i zachowania w kontaktach z ludźmi, zyskać większą gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami, a także tworzyć bardziej satysfakcjonujące związki i relacje. Serdecznie zapraszamy studentki i studentów, które/którzy chcą wspólnie z grupą poszukać przyczyn swoich trudności indywidualnych i interpersonalnych oraz zyskać wsparcie w wypracowywaniu zmian.

Spotkania będą odbywały się:

 • w poniedziałki w godz. 10.00-11.30 (prowadzące: Martyna Jankowska, Joanna Stryjczyk) od 9 listopada
 • we wtorki w godz. 16.15-17.45 (Martyna Jankowska, Anna Mach) od 3 listopada

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapisu na konsultację indywidualną do jednej z psychoterapeutek prowadzących grupę. W trakcie takiej rozmowy zostanie ustalone, czy grupa jest optymalną formą pomocy w przypadku zgłaszanej problematyki, zostaną również omówione zasady uczestnictwa. Zapisu można dokonać przez kalendarz internetowy tutaj.

Osoby, które uczestniczyły w grupie w zeszłym roku, prosimy o informację mailem o zainteresowaniu udziałem w roku bieżącym (martyna.jankowska@psych.uw.edu.pl, joanna.stryjczyk@psych.uw.edu.pl, anna.mach@psych.uw.edu.pl).

Napisz do nas również wtedy, kiedy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działają grupy terapeutyczne.

Serdecznie zapraszamy!
Martyna Jankowska
Anna Mach
Joanna Stryjczyk


[COVID-19] Dyżur psychologiczny przez Skype od 17 marca
15 marca 2020

W czasie epidemii Centrum Pomocy Psychologicznej UW prowadzi dyżur, podczas którego można bez wcześniejszego zapisu skonsultować się z psychologiem online. Zastępują one wcześniejszy codzienny dyżur walk-in-clinic.

Jak to działa?

 1. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego mogą z nich skorzystać bez wcześniejszego zapisu w następujące dni:
  • poniedziałki 12.00 – 13.00
  • wtorki 12.00 – 13:00
  • piątki 12.00 – 13:00
 1. Jeśli nie masz Skype’a, możesz go pobrać ze strony: https://www.skype.com/pl/. Skype jest też dostępny w wersji mobilnej.
 2. Adres Skype to: cppwic@psych.uw.edu.pl.
 3. Na początku rozmowy poprosimy o podanie imienia i nazwiska, pokazanie legitymacji studenckiej lub dokumentu tożsamości, a także o potwierdzenie zapoznania z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną tutaj.
 4. Treść rozmowy jest całkowicie poufna, prosimy jednak pamiętać, że Skype nie gwarantuje pełnej prywatności konwersacji.
 5. Standardowa rozmowa trwa 20 minut. W przypadku wielu chętnych osób może pojawić się konieczność poczekania na rozmowę w kolejnym dniu.
 6. Nie prowadzimy zapisów na ten rodzaj dyżuru.
 7. Rozmowa w trakcie dyżuru online nie jest psychoterapią, nie zastępuje psychoterapii, ani – jeśli byłoby to konieczne – wizyty u lekarza psychiatry. Służy wsparciu psychologicznemu.
 8. Konsultacje online będziemy modyfikowali w zależności od bieżących potrzeb. Sprawdzaj na naszej stronie i profilu na Facebooku bieżące komunikaty o pomocy online.

Przypominamy również, że od 16 marca umówione konsultacje indywidualne będą odbywać się online. Terapeuta skontaktuje się z Państwem dzień przed sesją, informując o sposobie przeprowadzenia wizyty – Skype lub Google Meet. 

W przypadku Google Meet należy kliknąć link, który otrzymają Państwo w wiadomości e-mail od terapeuty (system może poprosić o zalogowanie do skrzynki gmail).


[COVID-19] Grupy i treningi w CPP UW zawieszone do 14 kwietnia
11 marca 2020

W związku z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 roku odwołujemy spotkania grupowe w CPP UW do 14 kwietnia włącznie.

Dokładniej:

 • trening metapoznawczy startuje 15 kwietnia, wciąż można zapisywać się na konsultacje
 • środowa grupa wsparcia wznawia spotkania 15 kwietnia
 • czwartkowa grupa wsparcia wznawia spotkania 16 kwietnia
 • grupa terapeutyczna dla doktorantów i doktorantek będzie kontynuowana od 14 kwietnia i potrwa do 14 lipca.

W przypadku pytań prosimy kontaktować się z terapeutami i terapeutkami prowadzącymi grupy: