Czy inaczej…? Pomoc psychologiczna osobom LGBTQIA+

Obraz może zawierać: tekst

Zapraszamy na otwarte spotkanie organizowane przez Centrum Pomocy Psychologicznej UW, które dotyczyć będzie psychologii i pomocy psychologicznej osobom zróżnicowanym płciowo i seksualnie.

Przyjrzymy się temu, jak osoby z mniejszościowymi tożsamościami płciowymi i seksualnymi funkcjonują społecznie, jakie mają potrzeby i problemy kładące się cieniem na ich dobrostan psychiczny. Czym jest stres mniejszościowy doznawany przez osoby LGBT? Jaką postawę powinna mieć osoba udzielająca pomocy psychologicznej?

Spotkanie będzie miało formę prezentacji oraz dyskusji z osobami uczestniczącymi.

21 maja 2019 r. | godz. 17:00 | sala 106, ul. Pasteura 7, W-wa | Wstęp wolny

Jan Świerszcz – trener, psycholog, psychoterapeuta. Autor materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej, badań dotyczących sytuacji osób narażonych na dyskryminację, tekstów kierowanych do specjalistów i specjalistek udzielających wsparcia psychologicznego osobom LGBTQIA. Psychoterapeuta w Centrum Terapii „Otwarta Przestrzeń”.


Data publikacji: 20 maja 2019