Poradnik dla studentów ze spektrum autyzmu
10 listopada 2020

Uniwersytet Warszawski przygotował projekt mający na celu wsparcie studentów ze spektrum autyzmu. Na czym polegają zaliczenia i egzaminy? Gdzie zgłosić się po wsparcie? Na te pytania ma odpowiedzieć poradnik stworzony przez ekspertów z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i Wydziału Psychologii UW.

W efekcie współpracy specjalistów z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW oraz z Wydziału Psychologii UW powstał poradnik „Autism & Uni UW” – uniwersytecka strona internetowa zawierająca informacje dla studentów ze spektrum autyzmu, szczególnie tych, którzy rozpoczęli naukę na uczelni.

Można w nim znaleźć m.in. praktyczne wskazówki na temat życia akademickiego, informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia na UW oraz wywiady z wykładowcami i konsultantami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest adaptacją anglojęzycznej publikacji przygotowanej przez Leeds Beckett University. Poradnik został dostosowany do warunków polskich i realiów Uniwersytetu Warszawskiego przez zespół w składzie: dr Mateusz Płatos (Wydział Psychologii UW i BON UW), Katarzyna Płucienniczak (BON UW), Iwona Nowakowska (BON UW) oraz prof. Ewa Pisula (Wydział Psychologii UW).

– Osoby ze spektrum autyzmu chcą być przygotowane na wyzwania związane z nowym środowiskiem, jakim jest uniwersytet. Na czym polegają zaliczenia i egzaminy? Gdzie zgłosić się po wsparcie? Na te pytania ma odpowiedzieć nasz poradnik ­– mówi dr Mateusz Płatos, specjalista ds. spektrum autyzmu i koordynator prac nad publikacją.

LINK DO PORADNIKA >>


Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW dla osób ze spektrum autyzmu
05 listopada 2020

Uniwersytet Warszawski rozwija swoją ofertę wsparcia dla studentów ze spektrum autyzmu. W ramach projektu “Uniwersytet dla wszystkich – Level up” nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 realizowanemu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW trwają prace nad nowymi ścieżkami diagnozy funkcjonalnej i opracowaniem wsparcia tutorskiego  dla tej grupy studentów. Zadania te są realizowane z udziałem ekspertów i specjalistów w zakresie spektrum autyzmu. Zadania te realizuje zespół w składzie: prof. Ewa Pisula, dr Mateusz Płatos, mgr Katarzyna Płucienniczak i mgr Iwona Nowakowska.

Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW (CWA BON UW) to miejsce, w którym prowadzone są działania wspierające studentów ze spektrum autyzmu. Dzięki konsultacjom w Centrum student może rozpoznać swoje mocne i słabsze strony w kontekście funkcjonowania na uczelni oraz otrzymać wsparcie dopasowane do swoich indywidualnych potrzeb. Działania, które są prowadzone w CWA, były już od wielu lat podejmowane przez BON UW. Powstanie Centrum w ramach BON wiąże się z rozwijaniem zakresu usług dostępnych studentom ze spektrum autyzmu, a także ma służyć zachęceniu tych studentów do korzystania ze wsparcia. Wielu z nich nie uważa się za osoby z niepełnosprawnością, więc nie poszukuje pomocy w BON, mimo że pomoc ta jest im bardzo potrzebna. Zwiększenie możliwości studiowania, mimo utrudnień wynikających ze spektrum autyzmu, to ważny cel projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”. 

CWA BON UW mieści się w budynku przy ul. Dobrej 55. Obecnie zespół CWA przygotowuje narzędzia do diagnozy potrzeb studentów oraz procedury umożliwiające zapewnienie im możliwie efektywnego wsparcia w studiowaniu. Projekt obejmuje stworzenie systemu wsparcia, w ramach którego studenci starszych lat będą tutorami dla osób ze spektrum autyzmu na niższych latach studiów Powstaną również programy szkoleń i materiały dla nauczycieli akademickich oraz innych pracowników uczelni. 

Zespół przygotował także poradnik Autism&Uni UW – adaptację anglojęzycznego poradnika dla studentów ze spektrum autyzmu rozpoczynających studia. Poradnik został dostosowany do warunków polskich i realiów Uniwersytetu Warszawskiego (poradnik.bon.uw.edu.pl). Można w nim znaleźć szereg praktycznych wskazówek na temat życia na Uniwersytecie, przegląd usług już dostępnych na uczelni i wywiady ze specjalistami, w tym konsultantami BON UW. Zespół zaprasza również studentów ze spektrum autyzmu to podzielenia się własnymi historiami studiowania. Poświęcono im oddzielny rozdział poradnika. Czekamy na zgłoszenia pod adresem mateusz.platos@psych.uw.edu.pl Można również wyrazić opinię na temat treści poradnika pod linkiem.   

Zespół projektowy dąży do zapewnienia jak największej partycypacji studentów ze spektrum autyzmu w procesie projektowania nowych narzędzi diagnostycznych, materiałów skierowanych do tej grupy oraz form wsparcia. Obecnie odbywają się  konsultacje ze studentami, którzy  zechcieli podzielić się swoimi przemyśleniami na temat kwestionariuszy, poradnika lub wziąć udział w pilotażowej fazie diagnozy funkcjonalnej. Zaproszenie do konsultacji można znaleźć pod linkiem

Zespół planuje także przeprowadzenie ankiet w społeczności studenckiej dotyczących doświadczeń osób ze spektrum autyzmu w studiowaniu, by rozpoznać obszary potrzebnego wsparcia i uwzględnić je w swoich dalszych działaniach. Projekt będzie realizowany do 2023 roku, a wypracowane w nim rozwiązania będą wykorzystywane również w przyszłości.  

Projekt „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w oparciu o umowę zawartą między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00

 

 


Kolejna edycja warsztatu dla osób z problemem prokrastynacji „Nie odkładaj na później”
04 listopada 2020

Zapraszamy osoby uczące się na UW, które mają problem z podejmowaniem decyzji lub wykonywaniem zadań na czas oraz czują, że unikają zaangażowania poprzez robienie niepotrzebnych rzeczy. Innymi słowy: zapraszamy osoby, które prokrastynują.

Jeśli zauważasz, że zabranie się za prostą rzecz zajmuje Ci kilka dni i dopiero deadline jest w stanie zmusić Cię do zrobienia czegokolwiek, a zdarza się czasami, że nawet goniące terminy nie motywują – ten warsztat może być dla Ciebie!

Zapraszamy również osoby, które właśnie mają do wykonania jakiś projekt – pracę licencjacką, pracę magisterską, pracę zaliczeniową, naukę do egzaminu – a czują, że nadmiernie odkładają zajęcie się tym zadaniem.

Warsztat ma charakter grupowy, prowadzony jest metodą restrykcji czasu pracy, trwa 5 spotkań, grupa liczy od 5 do 7 osób.

Kiedy i gdzie?

Planujemy nabór do dwóch grup. Spotkania będą odbywały się online w terminach:

  • I grupa –  wtorki |  24.11 – 22.12.2020 | godz. 14:00 – 16:00
  • II grupa-  środy | 25.11 – 23.12.2020 | godz. 9:00 – 11:00

Dla kogo?

1) Warsztat przeznaczony jest dla studentek i studentów UW.

2) Zapraszamy osoby, które mają jakiś projekt do wykonania (praca dyplomowa, nauka do egzaminu poprawkowego), z terminem wykonania w połowie grudnia (data zakończenia warsztatu) lub później.

3) Warsztat przeznaczony jest dla osób, których głównym problemem jest odwlekanie i odkładanie działania. Jeśli czujesz, że dokucza Ci taki problem, ale jest on poboczny do innego – na przykład od jakiegoś czasu zmagasz się z pogorszonym nastrojem albo dużym nasileniem lęku – również zapraszamy na konsultację. W takim wypadku terapeuta może polecić Ci inną formę pomocy niż ten warsztat.

Jak się zapisać?

Wszystkich chętnych zapraszamy najpierw na konsultację indywidualną z psychoterapeutką prowadzącą grupę Renatą Składanek. 

Zapisu można dokonać poprzez formularz cpp.asysto.pl lub pisząc na cpp@psych.uw.edu.pl. Prosimy o dodanie przy zapisie uwagi „prokrastynacja”.

Powodzenie grupy zależy od zaangażowania jej uczestników. Nie ma możliwości dołączenia do grupy w trakcie cyklu.